ENRAHONAR ha assolit un 10'0 en l'índex ICDS de la MIAR

12-07-2016
En l’avaluació d’enguany de l’Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) de la base de dades MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes), la revista ENRAHONAR ha passat d'estar puntuada en 6,477 a assolir una puntuació de 10,0. Aquesta matriu serveix de base per a elaborar el proper CARHUS PLUS.

L'Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) és el resultat d’un projecte elaborat pel grup de recerca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona encapçalat pel Dr. Cristóbal Urbano. L’ICDS és un indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades científiques.