Enrahonar, acceptada per a la seva indexació a Emerging Sources Citation Index (ESCI)

15-12-2015
La revista Enrahonar ha sigut acceptada per a la seva indexació a la base de dades Emerging Sources Citation Index (ESCI), de la Web of Science (WoS), de Thomson Reuters. L'índex amplia l'univers de publicacions de la Web of Science per tal d'incloure-hi revistes d'alta qualitat revisades per parells en camps científics emergents. Les revistes d’ESCI han superat una avaluació inicial i estan sent considerades per Thomson Reuters per a la seva inclusió en alguna de les bases de dades que fins ara formaven la Web of Science, com Science Citation Index Expanded ™, Social Sciences Citation Index®, i Arts & Humanities Citation Index®.