Enrahonar. An international journal of theoretical and practical reason

Enraonar: «Discutir o examinar en una conversa», Diccionari de la llengua catalana, IEC, 1995.


Enrahonar: «El manteniment arcaic de la h suggereix la riquesa semàntica i la càrrega històrica d’aquesta paraula... És un mitjà per donar lloc a nous enraonars, per desvetllar i incitar al diàleg… amb les exigències que comporta la pretensió de racionalitat i els límits d’una activitat que és un procés i encara no una possessió plena de l’espai racional».

Josep Calsamiglia, «Presentació», Enrahonar 1 (1981), 3.


Enrahonar, com el mot català «enra(h)onar», reivindica alhora el diàleg i la raó.

Vol. 64 (2020): G.E.M. Anscombe: raó, raonament i acció

Portada

Avisos

 

Llibres rebuts

 
Llibres (i revistes) rebuts a data de 22 de novembre de 2017.  
Publicat: 2017-11-22 Més...
 

Pròxims volums

 
Núm. 61: "De relatione" (filosofia medieval)
 
Núm. 62: Marcuse
 
Publicat: 2017-04-28
 

La revista ENRAHONAR inclosa a l'índex ERIH PLUS

 
La revista ENRAHONAR ha sigut indexada a la base de dades ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488792
 
Publicat: 2016-07-12 Més...
 

ENRAHONAR ha assolit un 10'0 en l'índex ICDS de la MIAR

 
En l’avaluació d’enguany de l’Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) de la base de dades MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes), la revista ENRAHONAR ha passat d'estar puntuada en 6,477 a assolir una puntuació de 10,0. Aquesta matriu serveix de base per a elaborar el proper CARHUS PLUS:
http://miar.ub.edu/issn/0211-402X
 
Publicat: 2016-07-12 Més...
 

Enrahonar, acceptada per a la seva indexació a Emerging Sources Citation Index (ESCI)

 
La revista Enrahonar ha sigut acceptada per a la seva indexació a la base de dades Emerging Sources Citation Index (ESCI), de la Web of Science (WoS), de Thomson Reuters.  
Publicat: 2015-12-15 Més...
 
Més avisos...