Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària https://revistes.uab.cat/ciencies <p><em>Ciències</em>: la revista d'accés obert en català sobre ensenyament i aprenentatge de les ciències, adreçada al professorat d’educació infantil, primària i secundària.</p> <p>La revista és un espai on compartir experiències, reflexions i recerques del i pel professorat de ciències. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa, recursos i experiències didàctiques innovadores i recerques relacionades amb la innovació i les bones pràctiques en didàctica de les ciències.</p> Universitat Autònoma de Barcelona ca-ES Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària 1699-6712 Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:<br /><ol><li>Els autors conserven els drets d’autoria.</li><li>Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de <a title="Creative Commons" href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank">Reconeixement 4.0</a> Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>.</li><li>Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.</li><li>S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>, en anglès).</li></ol> Espais de fabricació comunitaris en l’educació primària: Involucrant l’alumnat de Grau en el procés de creació de projectes STEM amb espais de fabricació digital. https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n42-rios-rubiras <span id="docs-internal-guid-01c99061-7fff-1d44-4412-6a8236bb89c9"><span>Aquest article relata una activitat desenvolupada al llarg del primer quadrimestre amb l’alumnat de 4t del Grau en Educació Primària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta d’una activitat desenvolupada conjuntament amb l’espai de fabricació UAB OpenLabs de la facultat d’Enginyeria. L’activitat va permetre a l’alumnat guanyar confiança amb noves tecnologies com ara la talladora làser, la talladora de vinil i el disseny amb Inkscape. Al mateix temps va generar espais perquè es desenvolupessin les pràctiques inherents de l’enginyeria amb un objectiu d’impacte en l’entorn, fent d’aquesta una activitat STEM amb impacte comunitari.</span></span> Bernat Rios Rubiras Drets d'autor (c) 2021 Bernat Rios Rubiras https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-29 2021-06-29 42 40 45 10.5565/rev/ciencies.442 Què li passa a la terra: un projecte d’escola sobre l’emergència climàtica https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n42-escola-bellaterra <p class="Resum">En el present article es presenta un resúm del treball duta a terme durant el curs 2018-2019 a l’Escola Bellaterra. Des del curs 2001-2002, l'Escoleta, en el marc de la Xarxa d’escoles UNESCO, ha integrat, dins la seva programació de curs, diversos projectes. Aquests projectes transversals han esdevingut part de la manera de ser i de fer de l'escola, amb la intenció de fomentar en els i les nostres alumnes un coneixement científic vinculat als valors de cura, respecte i solidaritat pel món on viuen, així com una actitud compromesa en millorar-lo. El curs 2018-2019 tractem el tema del canvi climàtic.</p> Claustre Escola Bellaterra Drets d'autor (c) 2021 Claustre Escola Bellaterra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-29 2021-06-29 42 2 8 10.5565/rev/ciencies.441 L’ús de les tècniques de reproducció assistida: una nova mirada sobre la reproducció i l’embaràs humà basada en el debat i l’argumentació. https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n42-vila-motalban <p class="Resum">L’alfabetització científica promou apropar la ciència a tothom formant ciutadans amb capacitat de comprendre, decidir i actuar en temes científics. Per aconseguir-ho, una de les estratègies en l’àmbit pedagògic és vincular els coneixements científics a la vida quotidiana. En la següent recerca-acció, s’utilitzen les tècniques de reproducció assistida com a context social per teixir una seqüència didàctica sobre la reproducció humana. Aquesta proposta no només trenca amb formes més clàssiques d’ensenyar la reproducció, sinó que incorpora metodologies pròpies de la ciència com el treball cooperatiu, les controvèrsies socio-científiques, el debat i l’argumentació, tot sumant diverses competències científiques i adaptant parcialment els continguts a la teledocència. Per tal de valorar la proposta educativa, es van analitzar els texts argumentatius de l’alumnat de primer de Batxillerat inclosos en l’activitat final de síntesi, tan en la forma –estructura– com en el fons –tipus d’arguments–. A més a més, s’investigà l’evolució dels arguments emprats des de l’activitat inicial d’exploració fins a la final. Els resultats mostren que l’alumnat és capaç de redactar texts argumentatius adequats, tan per l’estructura com per l’argumentació i incorporació de conceptes, destacant l’ús d’explicacions científiques per defensar la seva postura vers un dilema socio-científic sobre les tècniques de reproducció assistida.</p> Jaume Vila Gatius Alba Montalban Quesada Drets d'autor (c) 2021 Jaume Vila Gatius, Alba Montalban Quesada https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-29 2021-06-29 42 23 31 10.5565/rev/ciencies.440 El problema de la masculinització de la ciència a l’escola: causes i conseqüències https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n41-fernandez L’educació de les dones ha estat lligada a la cria de les futures generacions durant molts segles però, gràcies als canvis socials, legislatius i educatius que ha experimentant la societat, l’oferta educativa de les dones s’ha equiparat a la dels homes. El present treball analitza si avui en dia persisteixen els estereotips i biaix de gènere en l’ensenyament aprenentatge de les ciències i quins factors influeixen en major mesura en l’elecció d’estudis postobligatoris, emocions vers l’EA de les ciències i l’autocapacitació científica en una mostra de 186 estudiants d’Educació Secundària Obligatòria d’un centre concertat religiós de Sabadell. Els resultats evidencien una clara interiorització de les diferències per gènere i una presència rellevant dels estereotips de gènere en quant a les emocions, autocapacitació científica i elecció d’estudis post-obligatoris que demostren l’absència d’inclusió de la perspectiva de gènere en l’educació. Cristina Fernández Drets d'autor (c) 2020 Cristina Fernández https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-10-23 2020-10-23 42 38 47 10.5565/rev/ciencies.439 Covid19 i Scratch: Involucrant a l’alumnat en la modelització computacional de la propagació d’una epidèmia https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n41-crusells-lopez Aquest article relata una activitat duta a terme durant el tercer trimestre del curs 2019-20 al INS Andreu Nin, període en que l’alumnat estava confinat a les seves llars. Es tracta d’una activitat voluntària realitzada a 3r d’ESO, on els estudiants havien de fer servir el llenguatge de programació Scratch per elaborar un model computacional que simulés l’expansió d’una epidèmia com la que en aquell moment s’estava vivint amb la COVID-19. L’activitat va permetre a l’alumnat involucrar-se en pràctiques de modelització computacional integrant diferents coneixements de l’àmbit STEM, i va oferir l’oportunitat per discutir conceptes tant científics com computacionals. Joan Crusells Víctor López Drets d'autor (c) 2020 Joan Crusells, Víctor López https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-10-23 2020-10-23 42 2 8 10.5565/rev/ciencies.438 La Memòria Històrica en l’Ensenyament Científic Contextualitzat https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n41-puig-cantero L’ensenyament de coneixements científics a l’ESO necessita eines contextualitzadores per a facilitar l’aprenentatge de l’alumnat. El treballs interdisciplinaris són una eina didàctica excepcional, però necessiten d’un eix vertebrador que condueixi la sinergia de les matèries implicades. Un dels fils conductors que permet contextualitzar amb facilitat les matèries científiques de Química i Biologia juntament amb la Història i l’assignatura de Cultura i Valors Ètics és la Memòria Històrica. En aquest article es presenta una programació d’innovació didàctica amb l’estructura d’un treball globalitzador interdisciplinari que facilita que l’alumnat pugui treballar en tres idiomes diferents i de manera holística un conjunt de conceptes com l’enllaç químic, la formació dels èsters, l’estructura de l’ADN i la identificació de desapareguts. El disseny de la proposta també permet que l’alumnat pugui solucionar casos pràctics de desapareguts de la Guerra Civil i que pugui escoltar i dialogar amb periodistes, científics i activistes pels drets humans. Pere Puig Beatriz Cantero Drets d'autor (c) 2020 Pere Puig, Beatriz Cantero https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-10-23 2020-10-23 42 9 21 10.5565/rev/ciencies.437 Aprofita els 55 minuts! Una experiència de ciència ficció per promoure l’aprenentatge de les ciències durant l’estat de pandèmia https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n41-vicens Es presenta una proposta en la que a partir majoritariament de seqüències de pel·lícules de ciencia ficció, s’han anat formulant unes qüestions perquè l’alumne pugui distinguir inicialment entre un robot, un cíborg, un clon, un replicant i un sintètic, per després poder reflexionar sobre la bioètica relacionada sobre el clonatge humà i el transplantament d’òrgans, així com sobre la intel·ligència artificial. L’experiència s’ha realitzat a l’assignatura de Cultura Científica de 1r de batxillerat Damià Vicens Xamena Drets d'autor (c) 2020 Damià Vicens Xamena https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-10-23 2020-10-23 42 22 37 10.5565/rev/ciencies.435 EduglobalSTEM i l’ecofeminisme: una mirada crítica i amigable des de l’activisme a les seves activitats https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-cando <p>En aquest aticle es pretén explicitar els mútliples paral·lelismes observats entre el grup de treball EduglobalSTEM i les pràctiques transformadores que es duen a terme des d’espais activistes propers a l’ecofeminisme. En concret, s’analitzaran, amb el rol d’observadora-participant, diverses activitats relacionades amb l’EEE19 (Escola d’Estiu EduglobalSTEM 2019). A partir d’aquesta anàlisi, es proposen una sèrie de preguntes orientadores dirigides a persones que vulguin posar en pràctica aquests principis en els seus entorns d’aprenentatge.</p> Noa Cando Drets d'autor (c) 2020 Noa Cando https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-31 2020-05-31 42 45 54 10.5565/rev/ciencies.433 Per a què STEM? Per sostenir la vida. Idees compartides per la Yayo Herrero a la primera Escola d’Estiu d’EduglobalSTEM https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-guinart Un dels debats que sovint oblidem és el de la intencionalitat educativa, el de les finalitats de l’educació. Des del nostre punt de vista, l'educació per la justícia global i ambiental i la transformació social han de ser un eix que travessi tots els aspectes del currículum, també el de les matèries STEM. Una de les mirades més interessants per fer-ho en l'actualitat és la que fa l'ecofeminisme per la manera com imbrica l'ecologisme social amb el feminisme. A la segona sessió de la primera escola d'estiu que organitzà el grup de treball EduglobalSTEM vam gaudir amb les reflexions de la Yayo Herrero. Aquest article descriu les reflexions i experiències fruit d'aquella jornada. Oriol Guinart Berrueco Drets d'autor (c) 2020 Oriol Guinart Berrueco https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-05 2020-06-05 42 19 25 10.5565/rev/ciencies.432 La (r)evolució dels electrodomèstics, un cas pràctic de com incloure la justícia global en una seqüència didàctica STEM a secundària https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-campeny-gallart L’aprenentatge de qualsevol contingut STEM també pot incloure la mirada de la justícia global per tal de promoure el pensament crític entre l’alumnat convidant-lo a ser protagonista d’una acció de transformació social. En aquest sentit, la (r)evolució dels electrodomèstics és una seqüència didàctica que fou concebuda dins del grup de treball EduglobalSTEM per a treballar l’electricitat i els estereotips de gènere a les matèries de tecnologia i tecnologia industrial I de segon d’ESO i primer de batxillerat respectivament. David Campeny i Ayala Àngel Gallart Portas Drets d'autor (c) 2020 David Campeny i Ayala, Àngel Gallart Portas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-06-05 2020-06-05 42 9 18 10.5565/rev/ciencies.430 La vulnerabilitat docent. Reflexions d’un docent i el seu procés d’avaluació després d’un matí amb Neus Sanmartí. https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-lorenzo Quan la majoria de docents comencem a crear alguna proposta didàctica ho fem pensant activitats, o els continguts o les competències que volem treballar o altres coses, però la tònica general és deixar l’avaluació pel final. En la nostra escola d’estiu vam fer el mateix. Una cosa que hem après del feminisme és a compartir la vulnerabilitat per construir a partir d’aquesta. La nostra, com a col•lectiu, és que ens costa avaluar. Per això vam convidar a la Neus Sanmartí a l’EEE19. Des d’aleshores hem fet una avaluació profunda i hem après més de nosaltres mateixos del que esperàvem. En aquest article us compartim alguns elements importants de la xerrada, el nostre procés d’aprenentatge i la nostra avaluació sobre el que sabem d’avaluació i aprenentatge. Felip Lorenzo Drets d'autor (c) 2020 Felip Lorenzo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-31 2020-05-31 42 34 40 10.5565/rev/ciencies.429 El costat fosc de l’STEM i com combatre’l. Contribucions de la Digna Couso a l’escola d’estiu d’EduglobalSTEM https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-garcia En els darrers anys l’educació en STEM està sent objecte d’un gran impuls des de les institucions públiques i part del sector privat. Es parla molt i s’especula al voltant dels interessos ocults que poden estar al darrera d’aquest impuls, interessos foscos, que tenen com a objectiu la perpetuació de l’statu quo geopolític i social-laboral. En aquest article s’explica com la Digna Couso, arran de la seva participació a l’Escola d’Estiu EduglobalSTEM, ens va ajudar a entendre l’origen d’aquest costat fosc de l’STEM i quina és la millor manera de combatre’l: conquerint-lo des de la perspectiva dels valors de justícia global i la diversitat. També ens va parlar de la importància de conèixer els biaixos que es donen en l’educació STEM, quines conseqüències poden tenir i quines són les eines per revertir aquestes biaixos. Núria Garcia Drets d'autor (c) 2020 Núria Garcia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-31 2020-05-31 42 26 33 10.5565/rev/ciencies.428 Experiència personal a l'escola d'estiu EduglobalSTEM: una història de pors, inseguretats, superació i empoderament. Aportacions del David Bueno a l'escola d'estiu EduglobalSTEM https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-mateo Anna Mateo Drets d'autor (c) 2020 Anna Mateo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-31 2020-05-31 42 40 44 10.5565/rev/ciencies.427 1a Escola d’Estiu Eduglobalstem: una experiència comunitària d’aprenentatge i apoderament de professorat https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-caireta En aquest article expliquem d’on parteix la 1a Escola d’Estiu EdulgbalSTEM (EEE19), quin és el context que l’ha fet possible i com esdevé una eina interessant d’apoderament de professorat. Plantegem l’interès d’introduir l’educació per la justícia global (EJG) a les aules STEM i resumim reptes i oportunitats que això implica per al professorat STEM. A partir de l’experiència Eduglobalstem reflexionem sobre els grups de treball com a eina de formació, apoderament i foment del treball en xarxa entre docents, i com la sinergia entre professorat i entitats promotores d’EJG incrementa les possibilitats d’apoderament i incidència per als i les docents. Marina Caireta Drets d'autor (c) 2020 Marina Caireta https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-05-31 2020-05-31 42 1 8 10.5565/rev/ciencies.426 Són les nanopartícules magnètiques una alternativa al tractament d'aigües? https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n42-marta-salazar-fernandez <p class="Normalnosagnat">Es presenta un treball de recerca on s'han explorat les possibilitats que presenta la nanotecnologia en el tractament d'aigües. En concret, s'ha realitzat una depuració d'aigües residuals del clavegueram de l'Hospitalet amb un mètode tradicional floculació-coagulació i utilitzant nanopartícules magnètiques. S'han comparat alguns índexs de qualitat de l'aigua després de la depuració pels dos mètodes.</p> Yolanda Fernández Caparrós Raul Marta Miranda Anghelina Salazar Ovando Drets d'autor (c) 2021 Yolanda Fernández Caparrós, Raul Marta Miranda, Anghelina Salazar Ovando https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-29 2021-06-29 42 17 22 10.5565/rev/ciencies.425 Aplicació dels principis bàsics de les màquines simples als regadius i usos tradicionals https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n42-fenollar <p>Les màquines simples i els mecanismes de transmissió del moviment van sorgir per resoldre els problemes que plantejaven les activitats quotidianes en temps molt antics, entre elles la caça, la pesca o el transport d'objectes pesants, com la roda amb l`utilització del carro, així com en el regadiu tradicional: la taona i la sènia. Els alumnes de batxillerat poden comprovar la utilitat d’aplicar els principis bàsics de les màquines simples de la matèria de tecnologia als regadius i usos tradicionals. <strong></strong></p> Jose Fenollar Moncho Drets d'autor (c) 2020 JOSE FENOLLAR MONCHO https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-29 2021-06-29 42 32 39 10.5565/rev/ciencies.424 L’educació per al nou paradigma energètic i climàtic https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n39-riba-pujol Davant de la greu crisi energètica i climàtica d’origen antropològic en què estem entrant, el present article posa de relleu la gran responsabilitat del sistema educatiu en la preparació de les futures generacions per a un nou paradigma, de forma que puguin ser conscients i participar del debat social sobre la transició energètica i disposar d’informació suficient per anar-se formant un criteri propi. Les tecnologies basades en fonts energètiques i recursos renovables poden ser una alternativa a la crisi, però requeriran un canvi substancial en els comportaments humans i un esforç ingent de construcció de les noves infraestructures. L’article, basat en les ponències dels autors en la Jornada TERbaix celebrada a Citilab (Cornellà de Llobregat) el dia 6 de setembre de 2019, també proporciona unes primeres dades i reflexions sobre la fi del sistema fòssil i la factibilitat tècnica i econòmica de la transició vers el nou paradigma renovable, amb la intenció que estimuli i sigui d’utilitat per a la tasca que han d’emprendre els ensenyants. Carles Riba Romeva Jordi Pujol Soler Drets d'autor (c) 2020 Carles Riba Romeva, Jordi Pujol Soler https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-01-29 2020-01-29 42 29 40 10.5565/rev/ciencies.422 Proposta didàctica. Encapsulació de pols de peles de mandarina en boles d’alginat de calci. Aplicació com a sorbent del blau de metilè. https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n42-olivella-fiol-ortiz <p>Les aigües residuals de la indústria tèxtil han estat estudiades al llarg del temps degut als problemes ambientals que genera el seu abocament a les aigües naturals. El blau de metilè és un colorant catiònic àmpliament utilitzat en la indústria de paper i del teixit. Tot i que no es considera un colorant molt tòxic, pot tenir diversos efectes nocius sobre els organismes vius i un cop inhalat pot causar diversos trastorns per a la salut humana. En aquesta experiència didàctica s’explica com encapsular pols d’un residu de fruita en alginat de calci i posteriorment s’ha estudiat la seva capacitat d’eliminació del blau de metilè en fase aquosa en funció de diferents temps de contacte. La següent experiència didàctica consta de cinc sessions amb una durada total de 16 hores que s’ha extret del treball de recerca dut a terme per un alumne de 1r de Batxillerat, Sergi Ortiz Aparicio.</p> Angels Olivella Costa Nuria Fiol Santaló Sergi Ortiz Aparicio Drets d'autor (c) 2021 Angels Olivella Costa, Nuria Fiol Santaló https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-29 2021-06-29 42 9 16 10.5565/rev/ciencies.421 Explicant el que veus: Model interpretatiu de la llum per primària https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n41-hinojosa En aquest treball s’exposen de forma breu les bases d’un potent model interpretatiu de la llum amb una simplicitat que el fa utilitzable a nivell de primària però suficientment robust per a enfrontar-se amb ell a la quotidianitat d’un infant. El model s’ha posat en pràctica, a nivell de prova, en una escola de Barcelona amb bones expectatives Julià Hinojosa Lobato Drets d'autor (c) 2020 Julià Hinojosa Lobato https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-10-23 2020-10-23 42 48 54 10.5565/rev/ciencies.420 Fem el que diem que fem? aula de ciències amb perspectiva de gènere https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n39-ramis-pipitone <p>La desigualtat de gènere a les ciències, tant a les aules com a l’ocupació és un tema que actualment,<br />se’n comença a parlar més i cada cop es veu més la necessitat de fer un canvi. Partint d’una societat<br />androcèntrica, on la dona ha estat (o està) exclosa, on l’educació està basada en un model masculí i les<br />violències de gènere es continuen perpetuant a l’aula, en aquest treball s’analitzen diverses entrevistes a<br />diferents docents per observar la perspectiva que tenen respecte el gènere i com s’ha de treballar a l’aula. En<br />l’anàlisi s’ha pogut veure la importància que se li dóna des de les aules de ciències al llenguatge i material<br />inclusiu, a la necessitat de buscar referents dones, per altra banda, s’ha observat, també, la necessitat de<br />formació del professorat i la poca relació que hi ha entre el discurs del professorat i com ho apliquen després<br />a l’aula.</p> Elena Ramis Pérez Carolina Pipitone Drets d'autor (c) 2020 Carolina Pipitone https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-01-29 2020-01-29 42 22 28 10.5565/rev/ciencies.419