"Simplement, me vaig situar a 59,055 polzades d’ells" podria haver dit Dorothea Bate.

Autors/ores

  • Damià Vicens Xamena Intitut d'Educació Secundària Joan Maria Thomàs

Resum

El Myotragus, el mamífer endèmic extint del Pliocè i Quaternari de les Gimnèsies (Menorca, Mallorca, Cabrera i Dragonera), es pot utilitzar com a nexe d’unió entre la Geologia i Biologia a 1r de batxillerat, encara que és pot utilitzar a qualsevol nivell educatiu. La seva descobridora, la naturalista gal·lesa Dorothea Bate, és un model de científica. Va ser la primera dona contractada pel Natural History Museum de Londres.

Paraules clau

geologia, biologia, Dorothea Bate, Myotragus

Referències

Acosta, P. 2005. Cortes geológicos. Pàgina consultada el 15-10-2022. IES la Madraza. Granada. https://ieslamadraza.com/webpablo/web4eso/2procesosinternos/Cortes%20geologicos/CortesGeologicos.html

Alcover, J. A., Llabrés, M. i Moragues, LI. (coordinadors) (2000): Les Balears abans dels humans. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 8: 78 pp. Palma: Edit., Sa Nostra-SHNB. https://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/localsite/collect/monografiesHistoriaNatural/index/assoc/Monograf/iesSHNB_/2000vol0/08.dir/MonografiesSHNB_2000vol008.pdf

Alcover, J.A., Moyà-Solà, S. i Pons-Moyà, J. (1981): Les quimeres del passat. Els vertebrats fòssils del PlioQuaternari de les Balears. Monografies Científiques, 1: 1-260.

Alcover, J.A., Pérez-Obiol, R., Yll, E.I. i Bover, P. (1999): The diet of Myotragus balearicus Bate 1909 (Artiodactyla, Caprinae), an extinct bovid from the Balearic Islands: evidence from coprolites. Biological Journal of the Linnean Society, 66: 57-74

Bate, D.M.A. (1909). Preliminary note on a new artiodactyle from Mallorca Myotragus balearicus, gen. et sp. nov. Geological Magazine, 5: 385-389.

Bover, P. (2004). Noves aportacions al coneixement del gènere Myotragus Bate, 1909 (Artiodactyla, Caprinae) de les Illes Balears. Tesi Doctoral. Universitat de les Illes Balears. Palma. 469 pp.

Bover, P. i Alcover, J.A. (2005). Catàleg de jaciments amb Myotragus a les Illes Balears. Dins Alcover, J.A. i Bover, P. (eds.) Proceedings of the International Symposium Insular Vertebrate Evolution: the Palaeontological Approach. Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears, 12: 51-58.

Bover, P., Quintana, J. i Alcover, J.A. (2010). A new species of Myotragus Bate, 1909 (Artiodactyla, Caprinae) from the Early Pliocene of Mallorca (Balearic Islands, western Mediterranean). Geological Magazine, 147: 871-885.

Bover, P., Valenzuela, A., Torres, E., Cooper, A., Pons, J. i Alcover, J. A. 2016. Closing the gap: New data on the last documented Myotragus and the first human evidence on Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean Sea). The Holocene. 26(11): 1-5.

Bover, P., Llamas, B., Mitchell, K. J., Thomson, V.A., Alcover, J.A., Lalueza-Fox, C., Cooper, A. i Pons, J. 2019. Unraveling the phylogenetic relationships of the extinct bovid Myotragus balearicus Bate 1909 from the Balearic Islands. Quaternary Science Reviews, 215: 185-195.

Colom, G. 1957. Biogeografía de las Baleares. La formación de las islas y el origen de su flora y su fauna. Estudio General Luliano de Mallorca. Serie científica 1: 1-568.

Crusafont, M. i Ángel, B. (1966). Un Myotragus (Mammifère Ruminant) dans le Villafranchien de l’île de Majorque: Myotragus batei, nov. sp. Comptes Rendues de l’Academie de Sciences Paris, 262: 2012-2014.

Cuerda, J. (1975). Los tiempos Cuaternarios en Baleares. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma. 304 pp.

Editors BSHNB. 1966. Symposium de Deya (Mallorca) sobre Myotragus balearicus Bate. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 12: 5-6.

Darder, B. 1946. Història de la coneixença geològica de l'illa de Mallorca. Editorial Moll. 185 pp.

Earthlearningidea team. 2022. Establint els principis. Seqüenciant els esdeveniments que formen les roques aplicant els principis de l’estratigrafia. (versió en català). Consultat l’11 d’octubre de 2022.

E. I. W. (1951). Miss D. M. A. Bate (Obituary). Nature, 167: 301–302.

Ferrer-Gallego, R., García-Estévez, I., Dueñas, M., Ramis, D. i Rosselló, J.A. (2020). Phenolic metabolites from 5,000-year-old coprolites of Myotragus balearicus, an extinct insular bovid. Quaternary International, 20: 143-149.

Fornós, J.J. (2018). La enseñanza de la geología en la educación secundaria: una cuestión problemática. Algunas observaciones en Baleares. Dins Duque-Macías i Bernal, A. P. (eds.) XX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Libro de Actas. Reserva de Biosfera de Menorca del 9 al 14 de julio de 2018. 83-94.

Fornós, J. i Pons-Moyà, J. 1982. Icnitas de Myotragus balearicus del yacimiento de Ses Piquetes de Santayi (Mallorca). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 26: 135-144.

Galmés, M. A. 2021. Actualitzant el passat. Anàlisi de llibres de text i proposta didàctica sobre la prehistòria de les iIles Balears. Memòria del Treball de Fi de Màster. Màster Universitari de Formació del Professorat. UIB. 150 pp.

Garcies, A. 2021. El darrer Myotragus. Ínsula literaria. 32 pp.

Gil, D. 1991. Qué hemos de saber y saber hacer los profesores de ciencias? (Intento de síntesis de las aportaciones de la investigación didáctica). Enseñanza de las Ciencias, 9 (l): 69-77.

Köhler, M. i Moyà-Solà, S., 2009. Physiological and life history strategies of a fossil large mammal in a resource-limited environment. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106 (48): 20354-20358.

Köhler, M. i Moyà-Solà, S. 2011. Myotragus: la economia energètica en la evolución. Fundación conjunto Paleontológico de Teruel. Fundamental, 19: 1-48.

López-Arenas, A. (2018). La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per apropar la Geologia als alumnes de secundària. Memòria del Treball de Fi de Màster. Màster Universitari de Formació del Professorat. UIB. 141 pp.

Martínez, E. (2018). Dorothea Bate. La caçadora de fòssils que va descobrir el Myotragus Balearicus. Consell Insular de Mallorca. 24 pp.

Morey, B. 2022. Història de la vida a Mallorca Apunts de geologia i paleontología. Edicions Documenta Balear, 239 pp.

Moyà-Solà, S. i Pons-Moyà, J. (1981). Myotragus kopperi, une nouvelle spece de Mytragus Bate,1909 (Mammalia, Artiodactyla, Rupicaprini). Proc. Konin. Neder. Akad. Wetens., 84(1):57-69.

Moyà-Solà, S. i Pons-Moyà, J. (1982). Myotragus pepgonellae nov. sp. un primitivo representante del género Myotragus Bate, 1909 (Bovidae, Mammalia) en la isla de Mallorca (Baleares). Acta Geologica Hispanica, 12: 77- 87.

Muntaner, A. 1966. Distribución en Baleares de Myotragus balearicus Bate. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 12: 25-28.

Notícies ICP. https://www.icp.cat/index.php/es/sala-de-prensa/noticias-icp/item/2152-la-cabra-myotragus-balearicus-se-muestra-de-nuevo-como-un-excelente-modelo-evolutivo

Pascual, J.A. 2017. Necesitamos la Geología también en Bachillerato. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 25(3): 274-284.

Pedrinaci, E., Alcalde, S., Alfaro, P., Almodóvar, G.R., Barrera, J.L., Belmonte, A., Brusi, D., Calonge, A., Cardona, V., Crespo-Blanc, A., Feixas, J.C., Fernández-Martínez, E., González-Díez, A., Jiménez-Millán, J., López-Ruiz, J., Mata-Perelló, J.M., Pascual, J.A., Quintanilla, L., Rábano, I., Rebollo, L., Rodrigo, A. i Roquero, E. (2013). Alfabetización en ciencias de la Tierra. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 21(2): 117-129.

Pedrinaci, E. (2013). Alfabetización en ciencias de la Tierra. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 21(2): 208-214.

Pons-Moya, J. 1977. La nouvelle espece de Myotragus antiquus de l'île de Majorque (Baléares). Proc. Kon. Neder. Akad. Wetensch., B 80(3): 215-221.

Quetglas, G. i Bover, P. (1998). Reconstrucció de I'esquelet de Myotragus balearicus Bate, 1909 (Artiodactyla, Caprinae): noves implicacions morfofuncionals. Boll. Soc. Hisl. Nat. Balears, 41: 159-172.

Ramis, D i Bover, P. 2001. A review of the evidence for domestication of Myotragus balearicus Bate 1909 (Artiodactyla, Caprinae) in the Balearic Islands. Journal of Archaelogical Science, 28(3): 265-282.

RTVE. 2017. Pas de Vallgornera. Piedra, agua... tiempo. Al Filo de la Imposible. Penjat a la xarxa el 01-01-2017. https://www.rtve.es/play/videos/al-filo-de-lo-imposible/espeleologia-vallgornera-piedra-aguatiempo-2/3851567/

Salvà, M, À. 2016. La docència de la Prehistòria i l’Arqueologia a l’Educació secundària a Mallorca. Memòria del Treball de Fi de Grau. UIB. 56 pp.

Shindler, K. (2005). Discovering Dorothea: the Life of the Pioneering Fossil-Hunter Dorothea Bate. London: Harper Collins. 390pp, 48 black and white plates).

Shindler, K. (2019). Dorothea Bate i Myotragus balearicus Una científica valenta, pionera en la recerca de fòssils. Consell de Mallorca. 48 pp.

Smith, P. J. (2000). Dorothy Garrod as the first woman Professor at Cambridge University. Antiquity 74(283): 131-136.

Sondaar, P., McMinn, M.; Seguí, B. i Alcover, J.A. (1995). Interès paleontològic dels jaciments càrstics de les Gimnèsies i les Pitiüses. Endins, 20/Monografies de la Societat d’Història Natural de les Balears, 3: 155-170.

Terrasa, J. (2019). Dorothea Bate i Capdepera. Edicions Documenta Balear. 60 pp.

Torres-Roig, E. 2020. Vertebrats post-messinians de Mallorca i Eivissa (Illes Balears, Mediterrània occidental): descripció, origen i extinció d’espècies. Universitat de Barcelona.Tesi doctoral. 276 pp. https://www.tesisenred.net/handle/10803/672477#page=1

Welker, F., Duijm, E., van der Gaag, K. J., van Geel, B., de Knijff, P., van Leeuwen, J., Mol, D., van der Plicht, J., Raes, N., Reumer, J. i Gravendeel, B. (2014): Analysis of coprolites from the extinct mountain goat Myotragus balearicus. Quaternary Research. 81 (1): 106–116.

Biografia de l'autor/a

Damià Vicens Xamena, Intitut d'Educació Secundària Joan Maria Thomàs

Biòleg i Doctor en Geografia. Secretari de la Societat d'Història Natural de les Balears i directiu de la Societat Espeleològica Balear. Professor de Biologia i Geologia d'Ensenyament Secundari

Publicades

31-01-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.