Aprofita els 55 minuts! Una experiència de ciència ficció per promoure l’aprenentatge de les ciències durant l’estat de pandèmia

Autors/ores

  • Damià Vicens Xamena Intitut d'Educació Secundària Joan Maria Thomàs

Resum

Es presenta una proposta en la que a partir majoritariament de seqüències de pel·lícules de ciencia ficció, s’han anat formulant unes qüestions perquè l’alumne pugui distinguir inicialment entre un robot, un cíborg, un clon, un replicant i un sintètic, per després poder reflexionar sobre la bioètica relacionada sobre el clonatge humà i el transplantament d’òrgans, així com sobre la intel·ligència artificial. L’experiència s’ha realitzat a l’assignatura de Cultura Científica de 1r de batxillerat

Paraules clau

Robot, clon, bioètica, intel·ligència artificial

Referències

Alcover, A. M. & Moll, F. de B. (1930). Diccionari català valencià balear. Consultat on line a https://dcvb.iec.cat/

Alerm-González, A. & González-Pérez. (2019). Propuesta del cine de ciencia ficción para educar en bioética. Persona y Bioética, 23(1): 14-33. Recuperat de http://www.scielo.org.co/pdf/pebi/v23n1/0123-3122-pebi-23-01-00014.pdf

Barceló, M. (2003). Ciencia y ciencia ficción. http://www.prbb.org/quark/28-29/028097.htm

Barceló, M. (2006). El cinema de ciència-ficció. Mèthode, 48. Recuperat de https://metode.cat/revistes-metode/monografics/el-cinema-de-ciencia-ficcio.html

Blanco, A. (2009). Clonación humana y otros conflictos éticos en La isla/ The Island (2005). Revista de Medicina y Cine, Vol. 5, Nº 4, diciembre 2009. Recuperat de https://revistas.usal.es/index.php/medicina_y_cine/article/view/13824

Dick, P. K. (1968). Do Androids Dream of Electric Sheep?

Fernández-Almoguera, M. C. & López-López, E. (2014). La dimensión educativa del cine. Making Of, 107. Recuperat de https://www.researchgate.net/publication/334060324_Propuesta_del_cine_de_ciencia_ficcion_para_educar_en_Bioetica

García R. 2006a. “Blade Runner” o la pregunta por la dignidad humana. Revista de Bioética y Derecho. 6, 1-3. Recuperat de http://www.bioeticayderecho.ub.edu/ca/blade-runner-o-la-pregunta-por-la-dignidad-humana

García R. 2006b. “Blade Runner” o la pregunta por la dignidad humana (II). Revista de Bioética y Derecho. 7, 1-3. Recuperat de http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/blade-runner-o-la-pregunta-por-la-dignidad-humana-ii

García R. 2016. Ex Machina, o sobre la dimensión corporal de lo humano Revista de Bioética y Derecho. 37, 171-176. Recuperat de https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/16157

Jimenez, M. P. (2003). La cultura científica en las clases de ciencias: comunidades de aprendizaje. Quark, Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura. Recuperat de http://quark.prbb.org/28-29/028057.htm

Koontz, D. (2020). Demon Seed from the Author. Recuperat de https://www.deankoontz.com/demon-seed-from-the-author/

Latorre, J. I. (2020). Ètica para màquines (conferencia en Palma de Mallorca). Recuperat de https://www.ultimahora.es/especial/club-ultima-hora-valores-2020/2020/01/29/3315/club-ultima-hora-conferencia-jose-ignacio-latorre.html

Mestres, F. & Vives-Rego, J. (2011). Precisiones interdisciplinares y conceptuales de los términos: cyborg, clon humano y robot. Ludus Vitalis, 19, 235-238. Recuperat de http://www.ludusvitlis.org/ojs/index.php/ludus/article/download/213/209

Mestres, F. & Vives-Rego, J. (2013). Behind and beyond of the cyborgs and robots ideas and realities: some techno-scientific and philosophical hints. Imagonautas 3 (2), 3-11.

Moreno, M. Cine y ciencia. (2003). Quark, Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura. Recuperat de http://www.prbb.org/quark/28-29/

Pérez, J. L. 2009. Gattaca. Revista de Bioética y Derecho, 15, 15-18. Recuperat de http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD15_Cine.pdf

Pió, J. (2006). Existeix el gen de l’esperit humà?. Mètode, 48. Recuperat de https://metode.cat/revistes-metode/monografics/existeix-gen-esperit-huma.html

Potter V.R. (1971). Bioethics: bridge to the future. Prentice Hall Pub., New Jersey. 196 pp.

Rios., & Ruedas. (2008). Enseñanza de la ciencia para un futuro sostenible. Multiciencias, 8, 192-197. Recuperat de https://produccioncientificaluz.org/index.php/multiciencias/article/view/16742

Rubio, M. (2016)a. Ciencia, Ficción y Futuro: Una propuesta didáctica para fomentar la motivación en Ciencias Naturales en la Enseñanza Secundaria a través de la Ciencia Ficción. Treball fi de Master. Uni-versidad Complutense. 70 pp.

Rubio, M. (2016)b. Ciencia, Ficción y Futuro: Una propuesta didáctica para fomentar la motivación en Ciencias Naturales en la Enseñanza Secundaria a través de la Ciencia Ficción. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 3, 115-132. Recuperat de http://www.rsehn.es/index.php?d=publicaciones&num=42&w=345

Shelley, M. (1818). Frankenstein, or the Modern Prometheus.

Sierra, C.E.J. (2007). Fortalezas epistemológicas y axiológicas de la ciencia ficción: un potosí pedagógico mal aprovechado en la enseñanza y divulgación de las ciencias. Rev. Eureka. Enseñ. Divul. Cien., 4(1), 87-105. Recuperat de https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/3835

Biografia de l'autor/a

Damià Vicens Xamena, Intitut d'Educació Secundària Joan Maria Thomàs

Biòleg i Doctor en Geografia. Secretari de la Societat d'Història Natural de les Balears i directiu de la Societat Espeleològica Balear. Professor de Biologia i Geologia d'Ensenyament Secundari

Publicades

23-10-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.