La Memòria Històrica en l’Ensenyament Científic Contextualitzat

Autors/ores

  • Pere Puig Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica Univeritat Autònoma de Barcelona
  • Beatriz Cantero Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

L’ensenyament de coneixements científics a l’ESO necessita eines contextualitzadores per a facilitar l’aprenentatge de l’alumnat. El treballs interdisciplinaris són una eina didàctica excepcional, però necessiten d’un eix vertebrador que condueixi la sinergia de les matèries implicades. Un dels fils conductors que permet contextualitzar amb facilitat les matèries científiques de Química i Biologia juntament amb la Història i l’assignatura de Cultura i Valors Ètics és la Memòria Històrica. En aquest article es presenta una programació d’innovació didàctica amb l’estructura d’un treball globalitzador interdisciplinari que facilita que l’alumnat pugui treballar en tres idiomes diferents i de manera holística un conjunt de conceptes com l’enllaç químic, la formació dels èsters, l’estructura de l’ADN i la identificació de desapareguts. El disseny de la proposta també permet que l’alumnat pugui solucionar casos pràctics de desapareguts de la Guerra Civil i que pugui escoltar i dialogar amb periodistes, científics i activistes pels drets humans.

Paraules clau

Ensenyament científic contextualitzat, Identificació genètica, desapareguts, Guerra Civil Espanyola, Memòria Històrica

Referències

Akkerman, S. F., and A. Bakker. 2011. “Boundary Crossing and Boundary Objects.” Review of Educational Research 81: 132–169. doi:10.3102/0034654311404435.

Almasi, J. F. 2016. “Crossing Boundaries in Literacy Research: Challenges and Opportunities.” Literacy Research: Theory, Method, and Practice, 65, 24–46. doi:10.1177/2381336916661542. sagepub.com/journals.

Bender K, Schneider PM, Rittner C. Application of mtDNA sequence analysis in forensic casework for the identification of human remains. Forensic Sci Int. 2000 Sep 11;113(1-3):103-7. doi: 10.1016/s0379-0738(00)00223-1

Boix Mansilla, V., W. C. Miller, and H. Gardner. 2000. “On Disciplinary Lenses and Interdisciplinary Work.” In Interdisciplinary Curriculum: Challenges of Implementation, edited by S. Wineburg, and P. Grossman, 17–38. New York: Teachers College Press.

Castán Broto, V., M. Gislason, and M.-H. Ehlers. 2009. “Practising Interdisciplinarity in the Interplay Between Disciplines: Experiences of Established Researchers.” Environmental Science and Policy 12 (7): 922–933.

Castanyer G, 2018. Noves mirades a secundària. Especial Criatures, diari ara. Noves mirades a secundària. https://criatures.ara.cat/escola/Noves-secundaria-Idear-concepte-connectats_0_2013398652.html

Díez E, 2019. La memòria històrica invisibilitzada a l'educació. Catalunya plural. 05/04/2019. https://catalunyaplural.cat/ca/la-memoria-historica-invisibilitzada-a-leducacio/

Ellis, Arthur K; Stuen, Carol J. (1998). The Interdisciplinary Curriculum. Larchmont, NY: Eye On Education. p. 174.

Entrena S. Treball Globalitzador Interdisciplinari de 1r d'ESO a l'Escola Virolai. Premis Baldiri Reixac, Projectes 2017-2018. http://www.jverdaguer.org/jsmedia/escola/premis/7_virolai.pdf

Gantogtokh, O., and K. M. Quinlan. 2017. “Challenges of Designing Interdisciplinary Postgraduate Curricula: Case Studies of Interdisciplinary Master’s Programmes at a Research-intensive UK University.” Teaching in Higher Education 22 (5): 569–586. doi:10.1080/13562517.2016.1273211.

Izquierdo M. 2004. Un nuevo enfoque de la enseñanza de la química: Contextualizar y modelizar. Anales de la Asociación Química Argentina.

Izquierdo M, Espinet M, Garcia MP, Pujol RM, Sanmartí N. Caracterización y fundamentación de la ciencia escolar. Enseñanza de las Ciencias, January 1999.

Menken, S., and M. Keestra, eds. 2016. An Introduction to Interdisciplinary Research. Amsterdam UniversityPress. Nature 2015. Interdisciplinarity. http://www.nature.com/news/interdisciplinarity-1.18295#/Editorial.

Lam, J. C. K., R. M. Walker, and P. Hills. 2014. “Interdisciplinarity in Sustainability Studies: A Review.” Sustainable Development 22 (3): 158–176. https://doi.org/10.1002/sd.533

Repko, A. 2007. “Integrating Interdisciplinarity: How the Theories of Common Ground and Cognitive Interdisciplinarity Are Informing the Debate on Interdisciplinary Integration.” Issues in Integrative Studies 3 (25): 1–31.

Repko, A. F., R. Szostak, and M. P. Buchberger. 2013. Introduction to Interdisciplinary Studies. Sage. https://studysites.uk. sagepub.com/repkointrois/study/chapter.htm.

Spelt, E. J. H., H. J. A. Biemans, H. Tobi, A. Luning, and M. Mulder. 2009. “Teaching and Learning in Interdisciplinary Higher Education: A Systemic Review.” Educational Psychology Review 21 (365). doi:10.1007/s10648-009-9113-z.

White, RT. 1994. Dimensions of content. Fensham, Gunstone and White (editors). The content of science 25-26. London. Washington. The Falmer Press

Biografies de l'autor/a

Pere Puig, Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica Univeritat Autònoma de Barcelona

Proferror Associat

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

Beatriz Cantero, Universitat Autònoma de Barcelona

Professora Associada

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Publicades

23-10-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.