Per a què STEM? Per sostenir la vida. Idees compartides per la Yayo Herrero a la primera Escola d’Estiu d’EduglobalSTEM

Autors/ores

  • Oriol Guinart Berrueco INS Lauro

Resum

Un dels debats que sovint oblidem és el de la intencionalitat educativa, el de les finalitats de l’educació. Des del nostre punt de vista, l'educació per la justícia global i ambiental i la transformació social han de ser un eix que travessi tots els aspectes del currículum, també el de les matèries STEM. Una de les mirades més interessants per fer-ho en l'actualitat és la que fa l'ecofeminisme per la manera com imbrica l'ecologisme social amb el feminisme. A la segona sessió de la primera escola d'estiu que organitzà el grup de treball EduglobalSTEM vam gaudir amb les reflexions de la Yayo Herrero. Aquest article descriu les reflexions i experiències fruit d'aquella jornada.

Paraules clau

EduGlobalSTEM, STEM, ecologisme social, ecofeminisme, justícia global, emergència climàtica, escassetat de recursos, justícia climàtica, feminisme, transformació social

Referències

Barbeito, C. Egea, A. Flores, M. Massip, C. (2018). Competències per transformar el món. Barcelona: Editorial Graó.

Comisión de educación ecològica de Ecologistas en acción (2006). El currículum oculto antiecológico de los libros de texto Madrid: Ecologistas en Acción.

Edualter, Escola de Cultura de la PAU i Grup de Treball Competències i EpD. Competències i educació per al desenvolupament. Recuperat de http://competenciasyepd.edualter.org/ca.

Fuhem educación+ecosocial (2018). Educar para la Transformación Ecosocial. Madrid: Fuhem.

Herrero López, Yayo (2/07/2019). Aprofundir en coneixements sobre la justícia global des d’una mirada ecofeminista i la seva aplicació en l’àmbit educatiu [Vídeo]. Recuperat de https://vimeo.com/353220362

Publicades

05-06-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.