El costat fosc de l’STEM i com combatre’l. Contribucions de la Digna Couso a l’escola d’estiu d’EduglobalSTEM

Autors/ores

  • Núria Garcia Institut Can Mas

Resum

En els darrers anys l’educació en STEM està sent objecte d’un gran impuls des de les institucions públiques i part del sector privat. Es parla molt i s’especula al voltant dels interessos ocults que poden estar al darrera d’aquest impuls, interessos foscos, que tenen com a objectiu la perpetuació de l’statu quo geopolític i social-laboral. En aquest article s’explica com la Digna Couso, arran de la seva participació a l’Escola d’Estiu EduglobalSTEM, ens va ajudar a entendre l’origen d’aquest costat fosc de l’STEM i quina és la millor manera de combatre’l: conquerint-lo des de la perspectiva dels valors de justícia global i la diversitat. També ens va parlar de la importància de conèixer els biaixos que es donen en l’educació STEM, quines conseqüències poden tenir i quines són les eines per revertir aquestes biaixos.

Paraules clau

EduglobalSTEM, STEM, STEAM, SMET, justícia global, gènere, Digna Couso, EEE19

Referències

Bandura, A. (Ed.). (1995). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press, https://doi.org/10.1017/CBO9780511527692.

Bian, L., Leslie, S.J., Cimpian, A. (2017). Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interests. Science, 355, 389-391. 10.1126/science.aah6524.

Collet, J. (Ed) and Tort, A. (Ed) (2011). Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats. Volume 35 of Informes breus- Informes breus: Educació. Fundació Jaume Bofill.

Couso, D. (4/07/2019). Projectes STEM amb valor i valors [Vídeo]. Recuperat de https://vimeo.com/385217154.

Massip, C., Barbeito, C. Egea, A. Flores, M. (2018) Competències per transformar el món. Barcelona: Graó.

OECD (2015), The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA. Paris: OECD Publishing

https://doi.org/10.1787/9789264229945-en.

Schiebinger, L. (Ed.). (2008). Gendered Innovations in Science and Engineering. Standford, California: Stanford University Press.

Zollman, A. (2012). Learning for STEM literacy: STEM literacy for learning. School Science and Mathematics 112 (1), 12-19.

Publicades

31-05-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.