La (r)evolució dels electrodomèstics, un cas pràctic de com incloure la justícia global en una seqüència didàctica STEM a secundària

Autors/ores

  • David Campeny i Ayala Institut Bisbe Sivilla de Calella
  • Àngel Gallart Portas Institut Escola Àngela Bransuela de Mataró

Resum

L’aprenentatge de qualsevol contingut STEM també pot incloure la mirada de la justícia global per tal de promoure el pensament crític entre l’alumnat convidant-lo a ser protagonista d’una acció de transformació social. En aquest sentit, la (r)evolució dels electrodomèstics és una seqüència didàctica que fou concebuda dins del grup de treball EduglobalSTEM per a treballar l’electricitat i els estereotips de gènere a les matèries de tecnologia i tecnologia industrial I de segon d’ESO i primer de batxillerat respectivament.

Paraules clau

EduglobalSTEM, STEM, Electricitat, Eficiència energètica, Gènere, Justícia global

Referències

Caireta, M. (2020). 1a Escola d’Estiu EduglobalSTEM: una experiència comunitària d’aprenentatge i apoderament de professorat. Ciències, 40, 2-8. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.426

Carcavilla, A. (2004). El descubrimiento de la ley de Ohm: reflexiones didácticas. Alambique: didáctica de las ciencias experimentales, 40, 53-61.

Couso, D. (2017). Per a què estem a STEM? Un intent de definir l’alfabetització STEM per a tothom i amb valors. Ciències, 34, 22-30. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.403

Domènech-Casal, J. (2018). Comprender, Decidir y Actuar: una propuesta-marco de Competencia Científica para la Ciudadanía. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 15(1). https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2018.v15.i1.1105

Lorenzo, F. (2020). La vulnerabilitat docent. Reflexions d’un docent i el seu procés d’avaluació després d’un matí amb Neus Sanmartí. Ciències, 40, 34-40. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.429

Massip, C., Barbeito, C., Egea, À., Flores, M. (2018). Competències per transformar el món. Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l’escola. Barcelona: Editorial Graó.

Rubio, L., Lucchetti, L. (2016). APS, pau, drets humans i solidaritat. Noves propostes d’educació per a la justícia global. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Sanmartí, N. (2019). L’avaluació per competències en les àrees STEM i la incorporació d’una mirada social en aquesta. Primera escola d’estiu EduglobalSTEM. Grup de treball EduglobalSTEM, Barcelona. https://vimeo.com/386447609

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre: l’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.

Sanmartí, N., Márquez, C. (2017). Aprendizaje de las ciencias basado en proyectos: del contexto a la acción. Ápice. Revista de Educación Científica, 1(1), 3-16. https://doi.org/10.17979/arec.2017.1.1.2020

Publicades

05-06-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.