"El robot de les emocions", un projecte per estudiar la funció de relació a primaria

Autors/ores

  • Carme Grimalt Álvarez
  • Digna Couso Lagarón
  • Èlia Tena Gallego

Resum

En aquest article es presenta una proposta educativa per promoure la construcció de diverses idees sobre la funció de relació dels éssers vius a partir d’un repte inicial: dissenyar i construir un robot que pugui expressar algunes emocions. El disseny es basa en una metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) i s’estructura al voltant de 5 etapes: presentació del repte i exploració d’idees prèvies, realització d’experiències, estructuració i extensió i comunicació final. Aquest projecte es va realitzar amb col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i es va implementar en el programa CROMA 2.0 en el curs 2017-2018 amb infants de 5è i 6è de primària.

Paraules clau

ABP, funció relació, cicle superior, biologia, ésser viu,

Referències

-Albalat, A. (2017) Design thinking en STEAM. Revista Ciències 34, 29-34. Buck Institute for Education. (2015). Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements.

-Carbó, M. V., & Castillón, A. (2013). Allò que entra, allò que surt. Consultable a: http://apliense.xtec.cat/arc/node/29906

-Couso, D. (2015). La clau de tot plegat: la im-portància de “què” ensenyar a l’aula de ciències. Revista Ciències 29, 29-36.

-Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (1994). Making sense of secon-dary science. Research into children’s ideas. London: Routledge.

-Domènech, J. (2017) Aprenentatge Basat en Pro-jectes en àmbits STEM. Claus metodo-lògiques i reptes. Revista Ciències 33, pp. 2-7

-Galindo, A. G., Sanmartí, N., & Pujol, J. (2007). Fundamentación teórica y diseño de una uni-dad didáctica para la enseñanza del modelo ser vivo en la escuela primaria. Enseñanza de Las Ciencias, 25(3), 325–340.

-Garrido Espeja, A. (2016). Modelització i models en la formació inicial de mestres de primària des de la perspectiva de la pràctica científica. Tesis, UAB.

-Lareau, A. (2011). Unequal Childhoods: Class, Race and Family Life. University of California Press.

-Pujol Vilallonga, R. M., Márquez, C., & Bonil, J. (2006). El estudio del cuerpo humano en la etapa de primaria. En Guía Praxis. Educación primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años) (468–486). Barcelona: Praxis.

-Roca, M., & Márquez, C. (2004). Parlar i escriure sobre el que fem al laboratori. LaTalaia (Re-vista Digital), 15.

-Tena, E., Garrido, A., & López Rebollal, N. (2018). ¿Cómo saben los pájaros si deben migrar?. Uso de una noticia para construir conocimiento científico y matemático. UNO. Didáctica de Las Matemáticas, 81, 22–29.

-Tena Gallego, È., Garrido Espeja, A., & López Rebollal, N. (2017). El uso del ciclo de modeliza-ción para trabajar el modelo ser vivo-función relación en el aula de primaria: diseño y análisis de una propuesta. Enseñanza de Las Ciencias, Numero Especial, 1115–1120.

Publicades

20-12-2018

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.