Trabado Cabado, José Manuel. 2013. «Extravíos n l aberinto. Poética e o fantástico n a ovela gráfica e aco oca». rumal. evista e investigación obre o Fantástico 1 (2):349-71. https://doi.org/10.5565/rev/brumal.72.