Hernández Roura, Sergio Armando. 2019. «Retórica orror cósmico n . . ovecraft». rumal. evista e investigación obre o Fantástico 7 (1):15-34. https://doi.org/10.5565/rev/brumal.503.