Joan Perucho o l’imperialisme fantàstic

Autores/as

  • Víctor Martínez-Gil Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen

Aquest article analitza l’obra de Joan Perucho a partir dels conceptes d’evasió i de misteri i defensa l’adscripció d’aquesta obra al fantàstic generalitzat (fantastique généralisé) teoritzat per Todorov. L’article defensa també que el fantàstic de Perucho és una estratègia per construir una identitat que, des de Catalunya, s’expandeix a les terres orientals i ibèriques.

Palabras clave

Joan Perucho, literatura fantàstica, identitat nacional

Citas

ALAZRAKI, Jaime (1990): ¿Qué es lo neofantástico?, Mester, núm. XIX (2), pp. 21-33.

BERNAL, Assumpció (1992): La construcció de l’univers imaginari. Una teorització per a l’estudi de la ficció en Joan Perucho, in Antoni Ferrando (ed.), Miscel·lània Sanchis Guarner I, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pp. 283-302.

BERNAL, Assumpció (2003): Diana, de nou, in Joan Perucho, Diana i la mar morta, Edicions 62, Barcelona, pp. 7-29.

BONTEMPELLI, Massimo (2004): Opere scelte, Mondadori, Milà.

BOU, Enric (1987): La poesia, in Joaquim Molas (dir.), Història de la literatura catalana, X, Ariel, Barcelona, pp. 275-387.

CABRÉ, Rosa (1998): El discurs fantàstic de Joan Perucho, in Rosa Cabré (ed.), Joan Perucho o la mirada darrere del mirall, Eumo, Vic, pp. 39-67.

CAMPILLO, Maria, & Jordi CASTELLANOS (1988): La novel·la, in Joaquim Molas (dir.), Història de la literatura catalana, XI, Ariel, Barcelona, pp. 45-117.

CARPENTIER, Alejo (1987): El reino de este mundo, EDHASA, Barcelona.

COMAS, Antoni (1996): Introducció: Pròleg a Antologia poètica (1970), in Joan Perucho, Obres Completes VIII: Poesia, Edicions 62, Barcelona, pp. 7-18.

DOVAL, José (1987): Perucho, un abordaje, Los Cuadernos del Norte, núm. 45-46, pp. 134-149.

ESPINÀS, Josep M. (1958): Joan Perucho, l’enyorador, in DD.AA., Cita de narradors, Selecta, Barcelona, pp. 179-199.

FERNÁNDEZ, Teodosio (2001): Lo real maravilloso de América y la literatura fantástica, in David Roas (ed.), Teorías de lo fantástico, Arco/Libros, Madrid, pp. 283-297.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (1982): El olor de la guayaba. Conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza, Bruguera, Barcelona.

GREGORI, Alfons (2011): Joan Perucho: lo fantástico, la tradición y el territorio, Puertas a la lectura, núm. 23, pp. 46-67.

GREGORI, Alfons (2014): Trascendencia, inmanencia y ritual: una nueva mirada a las novelas de Joan Perucho, Romanica Silesiana, núm. 9, pp. 153-160.

GUILLAMON, Julià (1985): Introducció, in Joan Perucho, Obres Completes I: Novel·la 1: Les aventures del cavaller Kosmas / Pamela, Edicions 62, Barcelona, pp. 5-29.

GUILLAMON, Julià (1990): Estudi introductori, in Joan Perucho, Algú, a la nit, respira. Antologia de contes fantàstics, Tres i Quatre, València, pp. 7-36.

GUILLAMON, Julià (2015): Joan Perucho, cendres i diamants. Biografia d’una generació, Galàxia Gutenberg / Ajuntament de Barcelona, Barcelona.

GUILLAMON, Julià (2020 [19891]): Joan Perucho i la literatura fantàstica, Empúries, Barcelona.

LLANAS, Manuel, & Ramon PINYOL I TORRENS (1987): La literatura d’idees, in Joaquim Molas (dir.), Història de la literatura catalana, X, Ariel, Barcelona, pp. 243-274.

LLARENA, Alicia (1997): Un balance crítico: la polémica del realismo mágico y lo real maravilloso americano (1955-1993), Anales de Literatura Hispanoamericana, núm. 26 (1), pp. 107-117.

MARTÍNEZ-GIL, Víctor (2009): L’estrany temps del poeta Salvador Espriu, in Salvador Espriu, Cicle líric, Edicions 62, Barcelona, pp. 7-19.

MENDLESOHN, Farah (2008): Rhetorics of Fantasy, Wesleyan University Press, Middletown, CT.

NADAL, Marta (1997): Vint escriptors catalans, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

ORS, Eugenio d’ (2002): Lo barroco, Tecnos / Alianza Editorial, Madrid.

PALAU I FABRE, Josep (1997): Quaderns de l’Alquimista, Proa, Barcelona.

PERUCHO, Joan (1984): Un viatge amb espectres, Barcelona, Quaderns Crema.

PERUCHO, Joan (1985): Obres Completes I: Novel·la 1: Les aventures del cavaller Kosmas / Pamela, Edicions 62, Barcelona.

PERUCHO, Joan (1986a): La guerra de la Cotxinxina, Edicions 62, Barcelona.

PERUCHO, Joan (1986b): Obres Completes II: Narracions 1: Botànica oculta o el fals Paracels / Els balnearis / Monstruari fantàstic / Gàbia per a petits animals feliços, Edicions 62, Barcelona.

PERUCHO, Joan (1987): Obres Completes III: Narracions 2: Roses, diables i somriures / Històries apòcrifes / Museu d’ombres, Edicions 62, Barcelona.

PERUCHO, Joan (1989): Obres Completes IV: Novel·la 2: Llibre de cavalleries / Les històries naturals, Edicions 62, Barcelona.

PERUCHO, Joan — (1991): Obres Completes VI: Assaig literari 2: Teoria de Catalunya / Els miralls / El basilisc, Edicions 62, Barcelona.

PERUCHO, Joan (1992): Els jardins de la malenconia. Memòries, Edicions 62, Barcelona.

PERUCHO, Joan (1993): Obres Completes VII: Crítica d’art: Gaudí o una arquitectura de l’anticipació / Joan Miró i Catalunya / Una semàntica visual / Cultura i imatge / Altres textos, Edicions 62, Barcelona.

PERUCHO, Joan (1994): L’arc de sant Martí, Destino, Barcelona.

PERUCHO, Joan (1996): Obres Completes VIII: Poesia, Edicions 62, Barcelona.

PERUCHO, Joan (1998): Els secrets de Circe, Columna, Barcelona.

PRAT DE LA RIBA, Enric (1993): La nacionalitat catalana / Compendi de la doctrina catalanista (en col·laboració amb Pere Muntañola), ed. Jordi Casassas i Ymbert, Edicions de la Magrana / Diputació de Barcelona, Barcelona.

REISZ, Susana (2001): Las ficciones fantásticas y sus relaciones con otros tipos ficcionales, in David Roas (ed.), Teorías de lo fantástico, Arco/Libros, Madrid, pp. 193-221.

ROAS, David (2011): Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico, Páginas de Espuma, Madrid.

ROSSELLÓ BOVER, Pere (2016): Ramon Llull en la literatura contemporània, Lleonard Muntaner, Palma.

SCARSELLA, Alessandro (2013): Tre momenti del racconto fantastico catalano: 1920-1990, Rivista Italiana di Studi Catalani, num. 3, pp. 43-76.

TEIXIDOR, Joan (1954): Pròleg, in Joan Perucho, El mèdium, Els llibres de l’Óssa Menor, Barcelona, pp. VII-XV.

TODOROV, Tzvetan (2005 [19701]): Introduction à la littérature fantastique, Seuil, París.

TORRA PLA, Pere (2017): Escriure des del jutjat. El món del dret i el llenguatge jurídic en la novel·lística de Joan Perucho, Revista de Llengua i Dret / Journal of Language and Law, núm. 67, pp. 186-200.

VALLS, Fernando (2003): De Cunqueiro a Perucho, y viceversa, in DD.AA., Álvaro Cunqueiro 1911-1981: del 22 de abril al 1 de junio de 2003, Sala Juana Mordó, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Servicio de Publicaciones-Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, pp. 61-69.

VILANOVA, Antoni (1998): Joan Perucho i la novel·la fantàstica: El Llibre de cavalleries, in Rosa Cabré (ed.), Joan Perucho o la mirada darrere del mirall, Eumo, Vic, pp. 25-38.

Publicado

20-12-2020

Cómo citar

Martínez-Gil, V. (2020). Joan Perucho o l’imperialisme fantàstic. rumal. evista e investigación obre o Fantástico, 8(2), 141–164. https://doi.org/10.5565/rev/brumal.692

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.