Reality, Fantasy and Ideology in Pere Calders’Poetics

Carme Gregori Soldevila

Abstract

This paper analyses the value and meaning of the concepts «reality» and «fantasy» in Pere Calders’ literary world, as the foundations of a literary attitude upholding the imaginary and the fantastic and facing realistic literature of committed or testimonial nature. Secondly, it analyses the author’s critiques of positivist scientism and his claim of art and literature as gnoseological alternatives. The analysis of two short stories completes the ideological approach to Calders' oeuvre: «The First Harlequin», as opposed to religious thinking, and «The Streak and the Wish»[1], as a metaphoric view of Catalonian exile.


[1] Traducció del títol a càrrec de Mara Faye Lethem.

Keywords

Pere Calders, realism, the fantastic, ideology.

Full Text:

PDF (Català)

References

Alazraki, Jaime (1983): En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar. Elementos para una poética de lo neofantástico, Gredos, Madrid.

Ardolino, Francesco (2003): El desig del retorn: contribució a una lectura de L’ombra de l’atzavara, in Carme Puig Molist (ed.), Pere Calders i el seu temps, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pp. 313-334.

Aulet, Jaume (1984): Introducció, dins Pere Calders, Obres completes/1, Edicions 62, Barcelona, pp. 5-26.

Cabré, Rosa (1997): Apèndix: set cartes de Pere Calders a Joan Triadú, in Rosa Cabré (ed.), Pere Calders o la passió de contar, Universitat de Barcelona & Eumo, Barcelona, pp. 44-56.

Calders, Pere (1933): Del color, Diari Mercantil, 14 de juny, p. 5.

Calders, Pere (1936): El primer arlequí, Quaderns literaris, Barcelona.

Calders, Pere (1943): Defensa de l’escriptor, Quaderns de l’exili, núm. 4, pp. i-ii, vi.

Calders, Pere (1958a): Una indústria que no prospera a Catalunya, Fascicles literaris, núm 1, pp. 1-3.

Calders, Pere (1958b): L’actualitat i l’eternitat, Fascicles literaris, núm. 2, pp. 13-15.

Calders, Pere (1959): El miserabilisme, Fascicles literaris, núm 5, pp. 52-53.

Calders, Pere (1963): La tristesa com a estil, Serra d’Or, agost-setembre, pp. 35-36.

Calders, Pere (1966a): L’exploració d’illes conegudes I, Serra d’Or, juliol, pp. 558-559.

Calders, Pere (1966b): L’exploració d’illes conegudes V, Serra d’Or, novembre, p. 872.

Calders, Pere (1982): La noblesa del Gran Joc, in Maria Campillo (ed.), Contes de guerra i revolució, II, Laia, Barcelona, p. 237-243.

Calders, Pere (1984): Obres Completes/ 1, Edicions 62, Barcelona.

Calders, Pere (1988): Obres Completes/ 4, Edicions 62, Barcelona.

Calders, Pere (1992): Obres Completes/ 5, Edicions 62, Barcelona.

Calders, Pere (2010): Pere Calders, in Maria Campillo (ed.), Allez! Allez! Escrits del pas de frontera, 1939, L’Avenç, Barcelona, pp. 21-25.

Campillo, Maria (ed.) (1982): Contes de guerra i revolució, II, Laia, Barcelona.

Castellanos, Jordi (1992): Presentació de Pere Calders, in Pere Calders. Doctor Honoris Causa, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pp. 5-18. [Discursos de l’acte d’investidura]

Castellanos, Jordi (2000): Pere Calders: la trajectòria d’un escriptor del seu segle, in Calders. Els miralls de la ficció, CCCB, Barcelona. [Catàleg de l’exposició]

Castellet, Josep Maria [pseud. Martí Casanova] (1961): Hi ha una nova novel·la catalana, Horitzons, núm. 2, pp. 51-53.

Cortázar, Julio (1993): Algunos aspectos del cuento, in Carlos Pacheco & Luis Barrera Linares (comp.), Del cuento y sus alrededores: aproximaciones a una teoría del cuento, Monte Ávila editores, Caracas, pp. 379-396.

Fabre, Jean (1992): Le miroir de sorcière. Essai sur la littérature fantastique, José Corti, París.

Fromm, Eric (1984): Sobre la desobediencia y otros ensayos, trad. Eduardo Prieto, Paidós, Buenos Aires.

González de la Llana, Natalia (2009): Adán y Eva, Fausto y Dorian Gray: Tres mitos de transgresión, Shaker, Aquisgrà.

Gregori, Alfons (2015): La dimensión política de lo irreal. El componente ideológico en la narrativa fantástica española y catalana, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan.

Gregori Soldevila, Carme (2006): Pere Calders: tòpics i subversions de la tradició fantàstica, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

Gregori Soldevila, Carme (2019): El mite dels orígens en la literatura dels anys vint i trenta, in Montserrat Corretger & Oriol Teixell (eds.), Literatura catalana contemporània: patrimoni i identitat, IEC & Universitat Rovira i Virgili, Barcelona & Tarragona, pp. 27-45.

Melcion, Joan (2003): Èxodes, viatges, desvaris i naufragis, in Carme Puig Molist (ed.), Pere Calders i el seu temps, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pp. 41-66.

Molas, Joaquim (1966): La literatura catalana de postguerra, Rafael Dalmau editor, Barcelona.

Noël, Bernard (1994): Ève, in Robert Laffont & Valentino Bompiani (dirs.), Dictionnaire des personnages, Robert Laffont, París, pp. 361-362.

Simbor, Vicent (2005): El realisme compromès en la narrativa catalana de postguerra, IIFV & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, València & Barcelona.

Škrabec, Simona (2004): Les possibilitats perdudes: Pere Calders, entre la ratlla i el desig, Verba Hispanica, núm. 12 (1), pp. 95-106.

Triadú, Joan (2003): Pere Calders, el gust per escriure, in Carme Puig Molist (ed.), Pere Calders i el seu temps, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pp. 7-24.

Vilaginés, Carme, i Francesc Vallverdú (1964): Els premis de Santa Llúcia, Serra d’Or, any VI, núm. 2-3, febrer-març, pp. 72-74.

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2019 Carme Gregori Soldevila