Vol. 5 (2018)

Present i futur del treball

Número complet

Visualitza o descarrega el número complet PDF (Español)

Taula de continguts

Presentació

Presentació: Present i futur del treball
Antonio Martín-Artiles
9-11

Evolució i característiques de l'ocupació i del mercat de treball

Alberto Martín Pérez, Marta Gutiérrez Sastre
13-25
Alejandro Godino, Antonio Martín, Oscar Molina
27-41
José Babiano, Javier Tébar
43-58
Fernando Osvaldo Esteban, Anna Giulia Ingellis
59-75
Fernando Rocha Sánchez
77-94

Anàlisi des de la perspectiva del Dret Laboral

Miguel Ángel Purcalla Bonilla
95-110
Alberto Pastor Martínez
111-122
Francesc Pérez Amorós
123-132
Anna Ginès i Fabrellas
133-145

Polítiques d'ocupació

Fausto Miguélez
147-161
Miguel Ángel García Calavia, Rosana Montalbán Moya
163-175
Pere Jódar, Ramon Alós
177-193

Negociació col·lectiva

Sergio González Begega, Vanesa Rodríguez, Begoña Cueto
195-211
Lucila D’Urso
213-229
Antonio Martín-Artiles, Alejandro Godino, Oscar Molina
231-256

Vulnerabilitat i mercat de treball

Alfredo Hualde, Jordy Micheli
257-269
Juan Miguel García Nogueroles
271-283
Caterina Thomàs-Vanrell
285-305