L’inserció laboral dels immigrants italians a València durant la crisi

Fernando Osvaldo Esteban, Anna Giulia Ingellis

Resum

Espanya ha passat d'una fase d'intensa immigració internacional durant el període de creixement econòmic a una altra de re-emigració i retorn d'estrangers (i d'emigració de nadius) durant la recessió. En la nostra recerca hem observat una tendència oposada: durant la crisi s'ha incrementat significativament l'arribada d'immigrants procedents d'Itàlia a la ciutat de València. Es tracta de persones econòmicament actives, amb intenció de permanència, qualificades i procedents de regions amb indicadors socioeconòmics superiors als de la Comunitat Valenciana. Així doncs, l'anàlisi de la seva inserció laboral és clau per a explicar les causes de la migració. La recerca s'ha dut a terme fent servir una perspectiva qualitativa: observació participant i entrevistes en profunditat. Els resultats indiquen que la sortida de la crisi sembla acompanyar-se d'un procés de “importació” de capital humà amb vocació cap al treball autònom. Malgrat això, aquesta modalitat d'incorporació al treball no només està relacionada amb les dotacions de capital humà, econòmic i social dels immigrants sinó també amb factors d'ordre estructural com són els obstacles i les oportunitats que troben els immigrants en el mercat laboral.

Paraules clau

Immigració; Itàlia; Espanya; Mercat de treball; Treball autònom

Text complet:

PDF (Español)

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2018 Fernando Osvaldo Esteban, Anna Giulia Ingellis
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons