Desigualtat i segmentació als mercats de treball d'Espanya i Argentina

Pedro López-Roldán, Sandra Fachelli

Resum

La finalitat d'aquest article és construir un model de segmentació general per analitzar les desigualtats socials al mercat de treball i plantejar la comparació d'una tipologia de posicions o segments d'ocupació entre Espanya i Argentina. Partint d'una perspectiva no ortodoxa i definint les dimensions que afecten la configuració de diversos segments de treball i ocupació, presentem els resultats d'una recerca plantejant el doble objectiu de construir un model d'anàlisi per explicar la persistència de les desigualtats al mercat de treball i realitzar un estudi comparat de les desigualtats al mercat de treball mostrant les seves similituds i diferències. Les realitats culturals i històriques de tots dos països ens porten a pensar, abans de res, que parlem de contextos socials molt diferents, no obstant això, l'anàlisi realitzada permet corroborar la nostra hipòtesi general que estableix que no existeix un únic mercat de treball que ajusta oferta i demanda, que, per contra, es diferencia una tríade de segments que estructuren posicions jeràrquiques al mercat laboral en correspondència amb certs perfils específics de l'oferta de treball: gènere, edat, origen immigrant o nivells educatius, que segueixen un patró general similar en tots dos països.

Paraules clau

Segmentació del mercat de treball; Desigualtat; Anàlisi comparativa; Espanya; Argentina

Text complet:

PDF (Español)

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 1970 Pedro López-Roldán, Sandra Fachelli
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons