Una aproximació a l'acomiadament col·lectiu a Europa: breu comparació dels casos espanyol, francès, alemany i italià

Autors/ores

  • Helena Ysàs Molinero

Resum

El present text té per objectiu oferir informació sobre la regulació dels acomiadaments col·lectius en tres països del nostre entorn (França, Alemanya i Itàlia), en funció de les normes de la qual s’examina amb freqüència la normativa espanyola. Es tracta d'informació bàsica que, no obstant això, va més enllà de la mera comparació dels costos de l'acomiadament i aborda qüestions com les causes que ho justifiquen, els seus efectes, la intervenció de l'Administració, dels representants dels treballadors i de l'autoritat judicial, o les mesures d'acompanyament amb vocació d'oferir, en la mesura possible, una perspectiva comparada.

Paraules clau

acomiadament col·lectiu, França, Alemanya, Italia, Espanya

Publicades

13-07-2013

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.