2012: La segona recessió

Autors/ores

  • Albert Recio Andreu Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

El comportament del mercat laboral en 2012 presenta una sèrie de canvis significatius respecte a anteriors episodis de crisi. En 2012 ha tingut lloc una segona recessió que ha suposat la major destrucció d'ocupació des de 2009. Una destrucció d'ocupació que pot explicar-se, en part i de forma significant, per la política de retallades en despesa pública. L'atur ha continuat creixent però, a diferència d'anys anteriors, s'ha iniciat la caiguda dels actius, especialment important entre joves d’ambdós sexes i homes adults. Es constata així mateix una caiguda del percentatge d'aturats que rep algun tipus de prestació. Pel que fa a les condicions de l'ocupació es perceben dos processos contradictoris. Segueix reduint-se la taxa d'ocupacions temporals, en gran mesura per les retallades en l'ocupació pública, mentre creix la de les ocupacions assalariades a temps parcial i la subocupació. En conjunt mostra una greu deteriorament, qualitatiu i quantitatiu, de l'ocupació.

Paraules clau

crisi, ocupació, atur, ocupació temporal, subocupació, mercat laboral espanyol

Publicades

02-07-2013

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.