El retard de la recuperació econòmica i els seus efectes sobre la força de treball immigrant

Autors/ores

  • Sònia Parella Rubio

Resum

La persistència de la crisi provoca que els immigrants vegin cada vegada amb major escepticisme la recuperació econòmica a curt termini a Espanya. Això suposa que bona part de les estratègies de supervivència desplegades durant aquests últims anys per sortejar la crisi hagin deixat d’ésser sostenibles, especialment per a les persones en situació irregular o per les que no perceben cap tipus d'ingrés. Davant aquesta situació, l'article desenvolupa tres aspectes dels impactes de la crisi sobre els treballadors immigrants: de quina manera afecta la desocupació a aquest col·lectiu; quins són els principals efectes socials i econòmics per a la població migrant i en quina mesura l'evolució de la crisi influeix sobre el retorn voluntari.

Paraules clau

immigració, mercat de treball, crisi econòmica, Espanya

Publicades

13-07-2013

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.