La igualtat d'oportunitats en la negociació col·lectiva. Un abans i un després de la reforma laboral de 2012

Autors/ores

  • Consuelo Chacartegui Jávega

Resum

La reforma laboral aprovada pel govern del Partit Popular en 2012 ha suposat un important descens en l'adopció de plans d'igualtat en les empreses. L'article passa revista als continguts d'igualtat en la negociació col·lectiva que es van engegar com a conseqüència de l'impuls donat per l'aprovació de la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i explica quins són les diferents mesures adoptades per avançar en el camí de la igualtat (accions positives, eliminació de discriminacions indirectes, protocols contra l'assetjament, mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, etc.). Conclou amb la necessitat de plantejar un canvi de rumb en la política laboral que permeti avançar cap a la senda de la igualtat efectiva entre dones i homes.

Paraules clau

igualtat, negociació col•lectiva, plans d'igualtat, mesures d'acció positives

Publicades

13-07-2013

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.