Vol. 1 (2013)

2012: Les reformes i l'ocupació

Presentació

Evolució i característiques de l'ocupació i del mercat de treball