Circuits del serveiAlta d'una nova revista digital

 

Circuit d'Alta de Revista

 
 
  1. El Responsable de la revista fa la sol·licitud del servei mitjançant el formulari d'alta.
  2. El Coordinador del servei evalua si la revista compleix amb els criteris de pertinença i en cas afirmatiu, convoca una reunió a tres bandes (Revista, Biblioteques, ReDi) per a parametritzar la revista.
  3. El resultat de la reunió es comunica al tècnic del ReDi que procedeix a fer l'alta de la revista i fa arribar les dades d'accés al responsable.

 

 

Petició de suport tècnic i/o funcional

 
Circuit de Suport Técnic
 
 
  1. Totes les revistes gestionen i centralitzen les peticions dels seus usuaris (lectors, autors, editors, revisors...).
  2. En cas de no poder resoldre el dubte que se'ls planteja, traslladen la petició al ReDi.
  3. Si la petició es telefònica l'atendrà el suport funcional que respondrà al dubte o el derivarà a qui correspongui (mitjançant formulari web).
  4. Si la petició es mitjançant formulari web, el sistema de gestió d'incidències decidirà el destinatari de la petició (suport tècnic
    o coordinació).