Français

Documemts d'Anàlisi Geogràfica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai, davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes.
ISSN: 
0212-1573
ISSN electrónico: 
2014-4512
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature is an online peer-reviewed, multilingual academic journal with a focus on language and literature teaching methods.
ISSN electrónico: 
2013-6196
Distribuir contenido