English

SORT is an international journal published by the Statistical Institute of Catalonia, appearing twice-yearly in English, and aiming for the highest standards in methodological and applied research on Statistics and Operations Research.
ISSN: 
1696-2281
ISSN electrónico: 
2013-8830
Publicacions Matemàtiques is a research mathematical journal published by the Department of Mathematics since 1976. Two issues, constituting a single volume, are published each year. The journal has a large circulation being received by more than two hundred libraries all over the world.
ISSN: 
0214-1493
ISSN electrónico: 
2014-4350
L'objectiu d'aquesta revista és la difusió de les matemàtiques per mitjà de la publicació electrònica de treballs originals. Aquests articles van dirigits a un ventall ampli de lectors que pretén cobrir des dels joves interessats per les matemàtiques fins a matemàtics professionals.
ISSN electrónico: 
1887-1097
Geologica Acta aims to stimulate rapid diffusion of results and efficient exchange of ideas between the widespread communities of Earth Science researchers.
ISSN: 
1695-6133
ISSN electrónico: 
1696-5728
Enseñanza de las ciencias sociales és una nova revista dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general.
ISSN: 
1579-2617
ISSN electrónico: 
2014-7694
Revista de traducció, literatura i arts.
ISSN electrónico: 
1988-3366
Ciències: la revista d'accés obert en català sobre ensenyament i aprenentatge de les ciències, adreçada al professorat d’educació infantil, primària i secundària.
ISSN electrónico: 
1699-6712
Revista académica dedicada a los diferentes aspectos históricos, arqueológicos y culturales de la Macedonia antigua.
ISSN: 
2604-6199
ISSN electrónico: 
2604-3521
CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació.
ISSN: 
2604-5893
ISSN electrónico: 
2604-5613
Quaderns d’Italià publica estudis de llengua i literatura italianes en sentit ampli, amb especial atenció a les relacions entre la cultura italiana i les cultures ibèriques.
ISSN: 
1135-9730
ISSN electrónico: 
2014-8828
Distribuir contenido