Activa

La intenció de RUTA Comunicación és contribuir al desenvolupament de la investigació en l’àmbit de la comunicació facilitant l’entrada en el món professional als joves investigadors. Per això publica, prioritàriament, treballs d’investigadors en procés de formació.
Electronic ISSN: 
2462-4888
La revista publicada por el Centro de Estudios de la América Colonial, de la Universitat Autònoma de Barcelona, se centra en la historiografía y la literatura española e hispanoamericana colonial, que abarca, a grandes rasgos, los siglos XVI–XVIII.
Electronic ISSN: 
2462-7291
La experiencia adquirida por los profesores del Departamento de Filología Española de la UAB en el dominio de la enseñanza del español como lengua extranjera ha cristalizado en esta iniciativa.
Electronic ISSN: 
2462-3733
Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages studies language variation from a comparative perspective.
Electronic ISSN: 
2385-4138
Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
ISSN: 
1135-9722
Electronic ISSN: 
2014-8798
Tiempo devorado és una publicació quadrimestral que promou els estudis d’història actual relatius als últims trenta anys.
Electronic ISSN: 
2385-5452
Dante e l’Arte pretén estudiar la relació de Dante amb l'art del seu temps i la centralitat de la seva obra en la creació artística fins a l'actualitat
Electronic ISSN: 
2385-5355
The new journal Indialogs, Spanish Journal of India Studies is the first electronic journal in Spain that focuses exclusively on the Indian Subcontinent.
Electronic ISSN: 
2339-8523
Treballs d’Arqueologia és una publicació anual. Els volums són monogràfics i presenten aportacions d’investigadors i investigadores nacionals i internacionals especialistes.
ISSN: 
1134-9263
Electronic ISSN: 
2339-6490
Editada per l’Institut d’Estudis del Treball, l’objectiu de l’Anuario és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l’evolució del mercat de treball, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals durant l’any en qüestió.
Electronic ISSN: 
2339-5753
Syndicate content