English

Documemts d'Anàlisi Geogràfica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai, davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes.
ISSN: 
0212-1573
Electronic ISSN: 
2014-4512
Rubrica Contemporanea és una revista que s'edita des del Departament d'Història Moderna i Contemporànea i té voluntat de ser una publicació electrònica de primer ordre a l'àmbit científic i en la difusió de la recerca històrica i historiogràfica d'època moderna i contemporània.
Electronic ISSN: 
2014-5748
La UAB es retira com a coeditora de la revista RPD a partir del número 29/2 (2020).
ISSN: 
1132-239X
Electronic ISSN: 
1988-5636
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature is an online peer-reviewed, multilingual academic journal with a focus on language and literature teaching methods.
Electronic ISSN: 
2013-6196
GRAFO Working Papers és una revista on es publiquen alguns resultats de recerques, discussions i debats científics en el si del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO).
Electronic ISSN: 
2014-5993
ELCVIA is an international electronic journal on the theory and applications of Computer Vision and Image Analysis. In order to publish high quality papers, all received articles are thoroughly peer reviewed by a board of internationally recognized experts.
Electronic ISSN: 
1577-5097
Manuscrits és una publicació del Departament d'Història Moderna i Contemporània. El seu objectiu és editar treballs de recerca originals relatius al període de l'Edat Moderna (segles XV-XVIII).
ISSN: 
0213-2397
Electronic ISSN: 
2014-6000
Papers és una publicació fundada pel Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1972; és la degana de les revistes catalanes de sociologia i una de les primeres a tot Espanya.
ISSN: 
0210-2862
Electronic ISSN: 
2013-9004
Enseñanza de las Ciencias se ha consolidado como un punto de referencia obligado, especialmente entre los profesionales del campo de la enseñanza de las matemáticas y las ciencias experimentales de España e Iberoamérica.
ISSN: 
0212-4521
Electronic ISSN: 
2174-6486
Syndicate content