English

Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.
ISSN: 
1135-9722
Electronic ISSN: 
2014-8798
Recerca Musicològica ha aturat la seva activitat i des del 2013 ja no edita nous continguts.
ISSN: 
0211-6391
Electronic ISSN: 
2339-6504
Tiempo devorado és una publicació quadrimestral que promou els estudis d’història actual relatius als últims trenta anys.
Electronic ISSN: 
2385-5452
Dante e l’Arte pretén estudiar la relació de Dante amb l'art del seu temps i la centralitat de la seva obra en la creació artística fins a l'actualitat
Electronic ISSN: 
2385-5355
The new journal Indialogs, Spanish Journal of India Studies is the first electronic journal in Spain that focuses exclusively on the Indian Subcontinent.
Electronic ISSN: 
2339-8523
Treballs d’Arqueologia és una publicació anual. Els volums són monogràfics i presenten aportacions d’investigadors i investigadores nacionals i internacionals especialistes.
ISSN: 
1134-9263
Electronic ISSN: 
2339-6490
Editada per l’Institut d’Estudis del Treball, l’objectiu de l’Anuario és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l’evolució del mercat de treball, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals durant l’any en qüestió.
Electronic ISSN: 
2339-5753
Athenea Digital promueve la reflexión interdisciplinar en la tradición de las ciencias humanas y sociales. La revista aborda los fenómenos sociales contemporáneos en sus múltiples dimensiones y valora la reflexión rigurosa sobre la articulación entre los diferentes dominios de la actividad humana.
ISSN: 
2014-4539
Electronic ISSN: 
1578-8946
“Al mediodía, es ya de noche en Brumal”. Con esas inquietantes palabras la escritora Cristina Fernández Cubas sintetiza la dimensión fantástica del misterioso lugar en el que se ambienta “Los altillos de Brumal”
Electronic ISSN: 
2014-7910
Enrahonar és una revista acadèmica de filosofia editada per la Universitat Autònoma de Barcelona, que publica articles de recerca en filosofia i àrees afins, com també ressenyes de llibres.
ISSN: 
0211-402X
Electronic ISSN: 
2014-881X
Syndicate content