Català

Ciències

Ciències: la revista d'accés obert en català sobre ensenyament i aprenentatge de les ciències, adreçada al professorat d’educació infantil, primària i secundària.

Ciències és una revista del i per al professorat de ciències de totes les escoles de Catalunya i altres territoris de parla catalana. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa dins de l’educació científica. La revista pretén ser un espai per reflexionar entorn de l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències, per presentar recursos i experiències didàctiques innovadores, i per compartir i intercanviar amb la comunitat iniciatives i bones pràctiques.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació.

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista en línia revisada per experts, orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació amb la finalitat de fomentar un debat a tres bandes que integri teoria, recerca empírica i pràctiques innovadores. CJ desitja que tal debat condueixi a una millor comprensió de l’educació plurilingüe i pluricultural i, amb això, al perfeccionament de la pràctica educativa.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

Quaderns d'Italià

Quaderns d’Italià publica estudis de llengua i literatura italianes en sentit ampli, amb especial atenció a les relacions entre la cultura italiana i les cultures ibèriques.

Quaderns d’Italià publica estudis de llengua i literatura italianes en sentit ampli, amb especial atenció a les relacions entre la cultura italiana i les cultures ibèriques, des dels diferents àmbits de la lingüística contrastiva, literatura comparada, anàlisi de traduccions, estudi de la recepció, etc. La voluntat de la revista és també estar vinculada a les diferents iniciatives en el camp de la italianística dutes a terme per les universitats implicades

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

ReGroc. Revista de Gramática Orientada a las Competencias

La revista ReGroc aspira a la creació d'un espai per a la reflexió gramatical en l'educació secundària i la difusió de propostes teòriques i pràctiques dins el mateix àmbit.

La revista ReGroc aspira a la creació d'un espai per a la reflexió gramatical en l'educació secundària i la difusió de propostes teòriques i pràctiques dins el mateix àmbit.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

da. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies

dA. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies es una publicación jurídica dedicada al Derecho Animal y a las Ciencias del Bienestar Animal, promovida por el ICALP (International Center for Animal Law and Policy), de carácter interdisciplinar y global, de contrastada calidad científica.

dA. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies es una publicación jurídica dedicada al Derecho Animal y a las Ciencias del Bienestar Animal, promovida por el ICALP (International Center for Animal Law and Policy), de carácter interdisciplinar y global, de contrastada calidad científica.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

Anàlisi

Anàlisi és una revista electrònica que ofereix en obert articles científics de l’àmbit de les ciències de la comunicació impulsada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Anàlisi és una revista científica impulsada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona que publica articles procedents de projectes de recerca competitius, amb una clara articulació de teoria i metodologia, amb un marc teòric ben definit i actualitzat i plantejats com una aportació significativa a l'àmbit temàtic i disciplinar en el que s'emmarquin.

Gestió interna
És al ReDi
Editada pel Servei de Publicacions

Faventia

Faventia està dedicada a l’estudi de l’arqueologia, la filologia i la història del món antic i medieval i la seva tradició.

Faventia està dedicada a l’estudi de l’arqueologia, la filologia i la història del món antic i medieval i la seva tradició.

Gestió interna
És al ReDi
Editada pel Servei de Publicacions

Orsis

Orsis ha aturat la seva activitat i des del 2018 ja no edita nous continguts.

Orsis és una revista que van publicar des de l’any 1985 fins al 2018, les unitats de Botànica, Zoologia i Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer treballs originals de recerca o articles de revisió de botànica, zoologia i ecologia i àmbits afins (biogeografia, biodiversitat, evolució, morfologia, citogenètica, conservació).
Actualment ja no edita nous continguts.

Gestió interna
És al ReDi
Editada pel Servei de Publicacions

RUTA Comunicación

La intenció de RUTA Comunicación és contribuir al desenvolupament de la investigació en l’àmbit de la comunicació facilitant l’entrada en el món professional als joves investigadors. Per això publica, prioritàriament, treballs d’investigadors en procés de formació.

La intenció de RUTA Comunicación és contribuir al desenvolupament de la investigació en l’àmbit de la comunicació facilitant l’entrada en el món professional als joves investigadors. Per això publica, prioritàriament, treballs d’investigadors en procés de formació.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

Doblele

La experiencia adquirida por los profesores del Departamento de Filología Española de la UAB en el dominio de la enseñanza del español como lengua extranjera ha cristalizado en esta iniciativa.

La revista Doblele emerge del máster oficial de Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera del Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La publicación se propone recoger estudios que tratan de ofrecer respuestas al desafío que supone enseñar español a estudiantes de todo el mundo.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions
Syndicate content