CC-by

Ciències

Ciències: la revista d'accés obert en català sobre ensenyament i aprenentatge de les ciències, adreçada al professorat d’educació infantil, primària i secundària.

Ciències és una revista del i per al professorat de ciències de totes les escoles de Catalunya i altres territoris de parla catalana. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa dins de l’educació científica. La revista pretén ser un espai per reflexionar entorn de l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències, per presentar recursos i experiències didàctiques innovadores, i per compartir i intercanviar amb la comunitat iniciatives i bones pràctiques.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies

Revista académica dedicada a los diferentes aspectos históricos, arqueológicos y culturales de la Macedonia antigua.

Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies es una revista académica dedicada a los diferentes aspectos históricos, arqueológicos y culturales de la Macedonia antigua, ya sea relacionados directamente con el reino argéada o con cualesquiera de sus manifestaciones posteriores en las realidades de los reinos helenísticos, ya con la provincia romana de Macedonia.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

CLIL. Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació.

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education és una revista en línia revisada per experts, orientada a professionals de l’educació, que té per objectiu delimitar un territori comú a professionals de la docència i la investigació amb la finalitat de fomentar un debat a tres bandes que integri teoria, recerca empírica i pràctiques innovadores. CJ desitja que tal debat condueixi a una millor comprensió de l’educació plurilingüe i pluricultural i, amb això, al perfeccionament de la pràctica educativa.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

ReGroc. Revista de Gramática Orientada a las Competencias

La revista ReGroc aspira a la creació d'un espai per a la reflexió gramatical en l'educació secundària i la difusió de propostes teòriques i pràctiques dins el mateix àmbit.

La revista ReGroc aspira a la creació d'un espai per a la reflexió gramatical en l'educació secundària i la difusió de propostes teòriques i pràctiques dins el mateix àmbit.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

Questiones Publicitarias

Questiones Publicitarias publica artículos científicos (papers), ensayos (essays) y reseñas (descriptions) sobre cuestiones relacionadas con el área de conocimiento de comunicación audiovisual y publicidad desde cualquiera de las perspectivas que se pueden adoptar y que son de su interés.

La etapa iniciada en 2017 de Questiones Publicitarias sigue los criterios que la impulsaron en 1993, consecuencia de años de experiencia transfiriendo conocimientos en cada uno de los campos de trabajo de la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación.
Questiones Publicitarias publica artículos científicos (papers), ensayos (essays) y reseñas (descriptions) sobre cuestiones relacionadas con el área de conocimiento de comunicación audiovisual y publicidad desde cualquiera de las perspectivas que se pueden adoptar y que son de su interés.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

da. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies

dA. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies es una publicación jurídica dedicada al Derecho Animal y a las Ciencias del Bienestar Animal, promovida por el ICALP (International Center for Animal Law and Policy), de carácter interdisciplinar y global, de contrastada calidad científica.

dA. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies es una publicación jurídica dedicada al Derecho Animal y a las Ciencias del Bienestar Animal, promovida por el ICALP (International Center for Animal Law and Policy), de carácter interdisciplinar y global, de contrastada calidad científica.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

Anàlisi

Anàlisi és una revista electrònica que ofereix en obert articles científics de l’àmbit de les ciències de la comunicació impulsada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Anàlisi és una revista científica impulsada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona que publica articles procedents de projectes de recerca competitius, amb una clara articulació de teoria i metodologia, amb un marc teòric ben definit i actualitzat i plantejats com una aportació significativa a l'àmbit temàtic i disciplinar en el que s'emmarquin.

Gestió interna
És al ReDi
Editada pel Servei de Publicacions

RUTA Comunicación

La intenció de RUTA Comunicación és contribuir al desenvolupament de la investigació en l’àmbit de la comunicació facilitant l’entrada en el món professional als joves investigadors. Per això publica, prioritàriament, treballs d’investigadors en procés de formació.

La intenció de RUTA Comunicación és contribuir al desenvolupament de la investigació en l’àmbit de la comunicació facilitant l’entrada en el món professional als joves investigadors. Per això publica, prioritàriament, treballs d’investigadors en procés de formació.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

Nuevas de Indias

La revista publicada por el Centro de Estudios de la América Colonial, de la Universitat Autònoma de Barcelona, se centra en la historiografía y la literatura española e hispanoamericana colonial, que abarca, a grandes rasgos, los siglos XVI–XVIII.

Nuevas de Indias. Anuario del CEAC es una revista publicada por el Centro de Estudios de la América Colonial, de la Universitat Autònoma de Barcelona. La revista se centra en la historiografía y la literatura española e hispanoamericana colonial, que abarca, a grandes rasgos, los siglos XVI–XVIII, de modo que arranca con una perspectiva multidisciplinar.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions

Doblele

La experiencia adquirida por los profesores del Departamento de Filología Española de la UAB en el dominio de la enseñanza del español como lengua extranjera ha cristalizado en esta iniciativa.

La revista Doblele emerge del máster oficial de Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera del Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La publicación se propone recoger estudios que tratan de ofrecer respuestas al desafío que supone enseñar español a estudiantes de todo el mundo.

Gestió interna
És al ReDi
No és editada pel Servei de Publicacions
Contingut sindicat