Català

da. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies

dA. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies es una publicación jurídica dedicada al Derecho Animal y a las Ciencias del Bienestar Animal, promovida por el ICALP (International Center for Animal Law and Policy), de carácter interdisciplinar y global, de contrastada calidad científica.

dA. Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies es una publicación jurídica dedicada al Derecho Animal y a las Ciencias del Bienestar Animal, promovida por el ICALP (International Center for Animal Law and Policy), de carácter interdisciplinar y global, de contrastada calidad científica.

Anàlisi

Anàlisi és una revista electrònica que ofereix en obert articles científics de l’àmbit de les ciències de la comunicació impulsada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Anàlisi és una revista científica impulsada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona que publica articles procedents de projectes de recerca competitius, amb una clara articulació de teoria i metodologia, amb un marc teòric ben definit i actualitzat i plantejats com una aportació significativa a l'àmbit temàtic i disciplinar en el que s'emmarquin.

Faventia

Faventia està dedicada a l’estudi de l’arqueologia, la filologia i la història del món antic i medieval i la seva tradició.

Faventia està dedicada a l’estudi de l’arqueologia, la filologia i la història del món antic i medieval i la seva tradició.

Orsis

Orsis és una revista que publiquen les unitats de Botànica, Zoologia i Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia amb l’objectiu de donar a conèixer treballs originals de recerca o articles de revisió de botànica, zoologia i ecologia i àmbits afins.

Orsis és una revista que publiquen, des de l’any 1985, les unitats de Botànica, Zoologia i Ecologia del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer treballs originals de recerca o articles de revisió de botànica, zoologia i ecologia i àmbits afins (biogeografia, biodiversitat, evolució, morfologia, citogenètica, conservació). Se’n publica un volum a l’any.

RUTA Comunicación

La intenció de RUTA Comunicación és contribuir al desenvolupament de la investigació en l’àmbit de la comunicació facilitant l’entrada en el món professional als joves investigadors. Per això publica, prioritàriament, treballs d’investigadors en procés de formació.

La intenció de RUTA Comunicación és contribuir al desenvolupament de la investigació en l’àmbit de la comunicació facilitant l’entrada en el món professional als joves investigadors. Per això publica, prioritàriament, treballs d’investigadors en procés de formació.

Doblele

La experiencia adquirida por los profesores del Departamento de Filología Española de la UAB en el dominio de la enseñanza del español como lengua extranjera ha cristalizado en esta iniciativa.

La revista Doblele emerge del máster oficial de Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera del Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La publicación se propone recoger estudios que tratan de ofrecer respuestas al desafío que supone enseñar español a estudiantes de todo el mundo.

Locus Amoenus

Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.

Publica treballs d’història de l’art, anàlisi estilística i iconogràfica, estudis sobre fonts textuals i documentals i ressenyes crítiques de llibres i exposicions. Vol ser un mitjà a disposició dels professionals de la història de l’art i dels veritables afeccionats.

Recerca Musicològica

Recerca Musicològica és una revista d’investigació, revisada per parells i d’accés gratuït, que publica anualment un aplec d’estudis referits bàsicament a la musicologia hipànica, sense descartar emperò l’àrea internacional d’aquesta disciplina.

Recerca Musicològica és una revista d’investigació, revisada per parells i d’accés gratuït, que publica anualment un aplec d’estudis referits bàsicament a la musicologia hipànica, sense descartar emperò l’àrea internacional d’aquesta disciplina.

Tiempo devorado

Tiempo devorado és una publicació quadrimestral que promou els estudis d’història actual relatius als últims trenta anys.

Tiempo devorado és una publicació creada pel Grup de Recerca en Història Actual (Universitat Autònoma de Barcelona). El seu propòsit és promoure els estudis d’història actual, és a dir, del passat més recent, i debatre i avançar en el coneixement de temes relacionats amb aquest període en el marc de la història contemporània.

Dante e l'Arte

Dante e l’Arte pretén estudiar la relació de Dante amb l'art del seu temps i la centralitat de la seva obra en la creació artística fins a l'actualitat

La revista “Dante e l’Arte” té com a objetius posar en relleu i estudiar la centralitat de Dante en la creació artística del seu temps i dels segles posteriors fins avui dia. L’estructura ordinària de la revista consta de dues partes: en la primera, el focus està centrat exclusivament en totes les modalitats artístiques (iconografia, teatre, música, etc.) dins de l’obra de Dante; en la segona, en la recepció de l’obra dantesca en les diferents modalitats artístiques (teatre, arts visuals i escèniques, música, literatura etc.), a partir del segle XIV fins avui dia.

Contingut sindicat