2017

Número en curs

Aquest volum publica els articles revisats i acceptats que estan pendents d'assignació a un volum definitiu. L'objectiu és posar a disposició de la comunitat els resultats de les investigacions científiques tan aviat com sigui possible. Els articles publicats són definitius, citables i inclouen informació de les dates de recepció, acceptació i publicació, fet que contribueix a una major transparència del procés editorial.

Properament, els articles seran assignats a un volum concret d'Orsis i es podran consultar a:
http://revistes.uab.cat/orsis/issue/archive

Taula de continguts

Articles

Juan Carlos Guix
3-20
Carlos Gómez-Bellver, Llorenç Sáez
21-30
Llorenç Sáez, Pere Aymerich
31-35