Medievalia

Medievalia és una revista anual publicada per l’Institut d’Estudis Medievals (IEM), de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fundada l'any 1980, el seu objetiu és servir de mitjà de difusió d'investigacions i d'idees originals sobre l'Edat Mitajana des d'una perspectiva d'interciència. També publica els simposis i taules rodones organitzats anualment per l'IEM, un ampli ventall de recensions crítiques de la bibliografia publicada en els darrers anys, i els estudis i seminaris dels grups de recerca vinculats a l'IEM.

Vol. 19, No 2: Autorrepresentació i controvèrsia en el món ortodox i llatí

Coord. Cándida Ferrero Hernández

Número complet

Visualitza o descarrega el número complet PDF (Español)

Taula de continguts

Introducció

Cándida Ferrero Hernández

Autorrepresentación como controversia en Oriente

Francisco Javier Ortolá Salas
Eusebi Ayensa Prat
Pedro Bádenas de la Peña
Vladislava Spasova Ilieva

Traducciones y lecturas del Corán

José Martinez Gázquez
Nàdia Petrus i Pons

El Islam: un argumento de controversia en Occidente

Ryan Szpiech
Antoni Biosca Bas
Michelina Di Cesare
Fernando González Muñoz

Polémicas y sermones

Sergi Gómez Ortínez
PDF
Manuel Montoza Coca
David Vázquez Ruiz

Heterodoxias e Inquisición

Ivana Arsic
Alba Aguilera Felipe

Avisos

 
No s’ha publicat cap avís.
 
Més avisos...