La «Memòria de les maneres de les laurons» en el corpus medieval dels «scriptores rei rusticae» catalanoparlants

Thomas Capuano

Resum

Una comparació de diversos textos dels segles XV i XVII, dedicats a l’agricultura en llengua catalana, permet postular l’existència d’un opuscle sobre el cultiu de les hortalisses poc estudiat fins ara. La identificació d’aquesta obra anònima, amb el títol pressuposat de Memòria de les maneres de les laurons que hom deu fer a tota ortalissa, amplia el corpus sobre el tema i suggereix la puixança d’una nova classe de pagesos lletrats.

Paraules clau

horticultura medieval; Barcelona del segle XV; pagesos lletrats; tractats sobre l’agricultura en català; Ferrer Saiol; Miquel Agustí; Palladius Rutilius Taurus Aemilianus

Text complet:

PDF (Español)

Referències

Agustí, Miquel (1617). Llibre dels secrets de agricvltvra casa rvstica pastoril. Recopilat de diversos avtors. Barcelona: Esteue Liberôs. Google Books. Red. 26 febrero 2014. https://play.google.com/books/reader?id=EOM5hhm2Z3AC&printsec=frontcover&output=reader&authuser=0&hl=en&pg=GBS.PP7

— (1626). Libro de los secretos de agricvltvra, casa de campo y pastoril. Tradvzido de lengva catalana en Castellano por Fr. Miguel Agustin Prior del Temple de la fidelissima Villa de Perpiñan... Perpiñán: Luys Roure Librero. Google Books. Red. 10 marzo 2014. https://play.google.com/books/reader?id=LctWAAAAcAAJ&printsec=frontcover&output=reader&authuser=0&hl=en&pg=GBS.PP6

— (1722). Libro de los secretos de agricultura, casa de campo, y pastoril. Barcelona: Juan Piferrer. Google Books. Red. 10 marzo 2014. http://books.google.com/books?id=aeOhrPKJgrEC&printsec=frontcover&dq=Miguel+Agustin+1722&hl=en&sa=X&ei=VhoeU5nyMMqQyAHCjIGwDw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

Alcover, Antoni Maria (1980-1983). Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll, 10 tomos.

Ankenbrand, Roswitha (1970). Das Pelzbuch des Gottfried von Franken: Untersuchungen zu den Quellen, zur Uberlieferung und zur Nachfolge der mittelalterlichen Gartenliteratur. Bamberg: Bamberger Fotodruck R. Rodenbusch.

Beltran, Vicenç; Avenoza, Gemma; Soriano, Lourdes (2013). BITECA. Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears. Barcelona i València: Universitat de Barcelona - Acadèmia Valenciana de la Llengua. Red. 26 febrero 2014. http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_en.html

Benavent, Júlia. (Ed. e introducción) (2007). Biblioteca Dispersa: Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII. Valencia: Universitat de València. Biblioteca Històrica.

Braekman, W. L. (1985). «Bollard’s Middle English Book of Planting and Grafting and its Background». Studia Neophilogica, 57, 19-39.

Faulhaber, Charles B.; Gómez Moreno, Ángel; Mackenzie, David; Nitti, John J.; Dutton, Brian (1984). Bibliography of Old Spanish Texts. 3a ed. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies.

Capuano, Thomas (1994). «The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius». Manuscripta: A Journal for Manuscript Research, 38, 253-263.

— (2006). «Una nueva versión catalana del Opus agriculturae de Palladius». Romance Philology, 59, 231-240.

— (2009). «Medieval Agricultural Lore in the Untitled Miscellany of MS. 6437, Biblioteca Municipal de València (Fons Serrano Morales)». Catalan Review, 23, 9-16.

— (2014). «Early Catalan Agricultural Writing and the Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres...». Biblioteca Digital de Sciència.cat, April 2014, Universitat de Barcelona. http://www.sciencia.cat/biblioteca/documents/Palladi754_Capuano.pdf

Cifuentes i Comamala, Lluís (2002). La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Barcelona y Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Balears. Blanquerna 3.

— (2013-2014). «Els sabers útils al món rural català medieval: agricultura, menescalia, medicina i conservació dels aliments». Études Roussillonnaises. Revue d’Histoire et d’Archéologie Méditerranéennes 26. [Savoirs des campagnes: Catalogne, Languedoc, Provence (XIIe-XVIIIe siècles), ed. Catherine Verna y Pere Benito], 33-50.

Llabrés i Quintana, Gabriel (ed.) (1895-1896). «Libre de Agricultura segons Paladi». Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana, 6, 151-153.

Luna-Batlle, Xavier (2011). Libre de plantar vinyes e arbres... (Tractat d’agricultura del s. XV). Barcelona: Universitat de Barcelona. Scripta, 1.

Martí Escayol, Maria Antònia (2008). «Les fonts del Llibre dels secrets de agricultura de Miquel Agustí: El MS754 de la Biblioteca de Catalunya i el MS291 de la Bibliothèque Nationale de France». Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 23, 289-311.

— (ed.) (2012). De Re Rvstica. Vilafranca del Penedès: Andana.

Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus (1975). Opvs agricvltvrae. De veterinaria medicina. De insitione. Editado por Robert H. Rodgers. Leipzig: Teubner.

Saiol, Ferrer. Trad. Libro de Palladio. ms. BNE 10.211.

Copyright (c) 2016 Thomas Capuano
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons