Documents d'Anàlisi Geogràfica

Documents d'Anàlisi Geogràfica és una revista acadèmica que s'interroga sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales. Editada conjuntament pels departaments de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona, Documents d'Anàlisi Geogràfica té una periodicitat quadrimestral. Si voleu consultar números que no trobeu aquí, podeu adreçar-vos al Dipòsit Digital de Documents de la UAB o a RACO. Revistes Catalanes amb Accés Obert

Per a subscripcions de l'edició en paper, adreceu-vos a: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 08193 Bellaterra (Barcelona). Tel. 93 581 10 22, sp@uab.cat   http://www.uab.cat/publicacions

Vol. 62, No 2 (2016): Miscel·lani

Portada

Avisos

 

Accés vídeo conferència de Manola Brunet (conferència DAG 2015)

 

Conferència DAG Girona, 2015

De la reconstrucció instrumental del clima a l’anàlisi robusta de la variabilitat i del canvi climàtic

 
Publicat: 2015-11-24 Més...
 
Més avisos...