A note on the copy vs. multidominance theories of movement

Luis Vicente

Abstract

Aquest article considera dos aspectes del moviment A’: (a) una anàlisi dels efectes de recons- trucció en termes d’esborrament a la FL, i (b) l’anàlisi decomposicional dels quantificadors pro- posada per Johnson (2007) per derivar la interpretació correcta de les cadenes A’. Examinant com aquestes dues propostes encaixen l’una amb l’altra, és possible comparar la teoria de la còpia del moviment i una alternativa basada en la multidominància. Veurem que, per tal de derivar els resul- tats correctes, cada enfocament fa assumpcions lleugerament diferents, cosa que ens portarà a establir una base per la comparació dels dos enfocaments.

Keywords

quantificació, moviment A’, teoria de la còpia, multidominància, sintaxi, semàntica.

Full Text:

PDF
Copyright (c) 2009 Luis Vicente